Jeeves ERP for Life Science

En løsning som er unikt utformet for å optimere og automatisere den for selskaper som håndterer legemidler og kosmetika eller arbeider med bioteknologi eller helsevern

 


 

Bilden visar en DNA sträng

Life Science & Medical Device - en bransje full av utfordringer

Har du også merket en økt global konkurranse, høyere kostnadsfokus innen helsetjenesten, og flere bransjespesifikke bestemmelser som innebærer krav om økt regeletterlevelse, sporbarhet, dokumentasjon og administrasjon? 

Opplever du flere markedskanaler, en mer kompleks distribusjon og flere alternativer når det gjelder forpakning? Arbeider dere som i egne «siloer», med tidkrevende manuelle oppgaver og kompliserte godkjenningsflyter, som dels utgjør en sikkerhetsrisiko og dessuten gir økte ledetider?

Uansett hvilke utfordringer du står overfor, vet vi at det i dag er vanskeligere enn noensinne å beholde marginene og oppfylle aksjeeiernes krav om lønnsomhet. Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.

Jeeves ERP for Life Science håndterer utvikling, tilvirkning og distribusjon med flere selskaper, flere lagersteder, regioner og land.

Løsningen er utformet for å møte de spesifikke kravene som finnes for bransjen: 

  • Resepthåndtering
  • QC håndtering
  • Revisjonskontroll 
  • Sporbarhet

Jeeves ERP for Life Science & Medical Device er tilpasset din bransje, og vi hjelper deg med å skreddersy den spesielt for din virksomhet. Vår ERP-løsning støtter kravene til økt lønnsomhet, møter organisasjonen din der du er i dag og forbereder deg på hvor du vil være i morgen. 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Fyll ut opplysningene dine nedenfor, så kontakter vi deg.