Vitrolife

Vitrolife valgte i år 2000 Jeeves ERP som sitt nye forretningssystem. Med Jeeves ønsket de å utvikle rutiner som sikret full sporbarhet, forenkle administrasjonen og øke leveringssikkerheten.

Vitrolife skylt Jeeves ERP

Full sporbarhet fra produksjon til kunder rundt om i verden

Børsnoterte Vitrolife er et kvalifisert vekstselskap som produserer og selger produkter innen blant annet fertilitetsfeltet. Virksomheten stiller store krav til sporbarhet i alle faser fra produksjon til kunde.  

Vitrolife trengte et forretningssystem med full sporbarhet 

Når Vitrolife valgte forretningssystem i 2000, trengte de et forretningssystem som kunne sikre full sporbarhet, forenkle administrasjonen og øke leveringssikkerheten. Ettersom Vitrolife forventet sterk vekst, var det viktig å finne et forretningssystem som kunne støtte rask vekst og at oppgraderinger kunne gjøres raskt og enkelt.

Hva ble løsningen? 

– To år etter at vi tok Jeeves i drift i Sverige, begynte installasjonen ved firmaet vårt i Denver i USA, og så fortsatte vi i Melbourne i Australia og San Diego i USA. Siden 2008 har vi hatt Jeeves sin IKT-løsning (Inter Company Transaction) og det faktum at vi har en database i Sverige forenkler koordineringen av ulike aktiviteter og flyten mellom enhetene våre. Sammen med Infocube har vi gjennom årene kontinuerlig utviklet den første Jeeves-løsningen, og vi er svært fleksible i vår tilnærming til hvordan Jeeves er best mulig tilpasset en bestemt virksomhet. Et selskap som snart skal skilles ut vil for eksempel få den absolutt nyeste versjonen av Jeeves, mens andre deler av konsernet jobber videre med den oppgraderte Jeeves-løsningen, sier Annika Hellström Westerling ved Vitrolife i Gøteborg.

Jeeves ERP kunne imøtekomme Vitrolifes behov

Jeeves har også svart på de kravene og mye har skjedd siden systemet ble satt i drift. Vitrolife har hatt en høy vekstrate og mellom 2006 og 2011 gikk selskapene fra en omsetning på ca SEK 170 millioner til SEK 350 millioner. I samme periode ble arbeidsstokken nesten doblet og nye enheter og selskaper ble etablert i flere land. I løpet av denne perioden har Jeeves forretningssystem tjent behovene deres effektivt.

Vi føler sterk støtte fra Jeeves og noe som settes pris på er engasjementet og at konsulentene alltid er tilgjengelige.

Om Vitrolife

Vitrolife er et internasjonalt aktivt bioteknologi/medisinsk teknologikonsern som utvikler, produserer og selger avanserte produkter og systemer for tilberedning, dyrking og lagring av menneskelige celler, vev og organer. Selskapets produkter selges i nesten 90 markeder. Hovedkontoret ligger i Göteborg og ytterligere kontorer finner man i USA, Australia, Frankrike, Italia, Storbritannia, Kina og Japan.