Med Jeeves for metallindustrien håndterer dere dagens utfordringer og mye mer. Distribusjon og handel kan skje i og gjennom flere selskaper og flere lagersteder. Lageret optimeres gjennom prognoser, servicegrad, dekningsdager, kalendere, plukktider og WMS.
Vertikalene er tilpasset din industri, og vi hjelper deg med å skreddersy en løsning spesifikt tilpasset din bedrift, og som støtter kravene om økt lønnsomhet, møter din organisasjon der du er i dag, og forbereder deg på hvor du vil være i morgen.

 

LAST NED BRAnSJEGUIDEN (SV) 

Metallindustrien – en bransje inne i et generasjonsskifte

Dagens endrede kjøpemønster påvirker bransjen i stor utstrekning. For å kunne møte konkurransen og finne nye muligheter trengs en effektiv logistikkflyt gjennom hele verdikjeden, en prognosehåndtering som kontinuerlig justerer seg etter markedssvingninger, ubegrensede muligheter når det gjelder differensierte priser, rabatter og mål. Industrien har også problematikken med flere enheter på samme artikkel (kilo/meter/stykker) både ved salg og lagerhold.

For at kunden skal kunne effektivisere sin egen produksjonsprosess trengs det i mange tilfeller at man tilbyr tilleggsarbeid i form av videreforedling i et eller flere trinn for å tilføre merverdi for kunden.  

Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.