Med vår bransjeløsning for parti- og agenturhandel håndterer dere dagens utfordringer og mere til. Med Jeeves’ flerbedriftshåndtering kan en effektiv distribusjon og handel skje i flere selskaper og flere lagersteder. Lageret optimeres gjennom håndtering av prognoser, servicegrad, dekningsdager, kalendere, plukktider og WMS.


Vår bransjeløsning er tilpasset din industri, og vi hjelper deg med å skreddersy den spesifikt etter din bedrift. Løsningen støtter kravene om økt lønnsomhet, møter din organisasjon der du er i dag, og forbereder deg på hvor du vil være i morgen.

LAST NED BRANSJEGUIDEN (SV)

 

Partihandelen 

En bransje i et generasjonsskifte

Dagens endrede kjøpemønster påvirker partihandelen i stor utstrekning. Drivkrefter som for eksempel den tekniske utviklingen, en voksende e-handel og økt internasjonalisering skaper både muligheter og utfordringer. 

Den økte globale konkurransen og muligheten for å handle og søke etter informasjon på nettet påvirker alle i bransjen gjennom minskede marginer. For å kunne møte konkurransen og finne nye muligheter trengs en effektiv logistikkflyt gjennom hele verdikjeden, en prognosehåndtering som kontinuerlig justerer seg etter markedssvingninger, ubegrensede muligheter når det gjelder differensierte priser og rabatter, kundeunik branding/forpakninger, tidsstyrte sortimenter og priser med mer. Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.