Med Jeeves ERP som støtte for maskinindustrien, håndterer dere de økte kravene omkring kundeorientert produksjon og automatisering. Jeeves ERP genererer forslag vedrørende produksjonen basert på for eksempel ordrer, prognoser, kapasitet og/eller tilgjengelighet. Ved overbelastning eller behov for mer kostnadseffektive løsninger kan alternative driftskjeder brukes. 


Løsningen er tilpasset til din industri, og vi hjelper deg med å skreddersy den spesifikt til din bedrift. Vår ERP-løsning støtter kravene om økt lønnsomhet, møter deres organisasjon der dere er i dag, og forbereder dere på hvor dere vil være i morgen.


LAST NED BRANSJEGUIDEN

*Please note this guide is only available in Swedish

Maskinindustrien – en bransje med mange utfordringer

Den økte globale konkurransen påvirker alle i bransjen og stiller krav om økt effektivisering for å være konkurransedyktig, samtidig som produksjonsseriene tenderer mot å bli kortere og kravene til kundeorientert produksjon øker. For å kunne møte konkurransen og finne nye muligheter trengs en effektiv flyt gjennom hele kjeden, fra prognostisering, innkjøp, produksjonsplanlegging og tilvirkning til salg og leveranse. Behovet for effektivisering stiller også økte krav til automatisering. 


Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.