Jeeves ERP för Parti- og agenturhandel

Jeeves ERP for parti- og agenturhandel er en løsning som er unikt utformet for å optimere og automatisere virksomheten for grossister, mellomledd, agenturer og detaljhandel.

Bilden visar ett lager med kartonger staplade på hyllor

Agenturhandeln - en bransje i et generasjonsskifte

Dagens endrede kjøpemønster påvirker partihandelen i stor utstrekning. Drivkrefter som for eksempel den tekniske utviklingen, en voksende e-handel og økt internasjonalisering skaper både muligheter og utfordringer. 

Den økte globale konkurransen og muligheten for å handle og søke etter informasjon på nettet påvirker alle i bransjen gjennom minskede marginer. For å kunne møte konkurransen og finne nye muligheter trengs en effektiv logistikkflyt gjennom hele verdikjeden, en prognosehåndtering som kontinuerlig justerer seg etter markedssvingninger, ubegrensede muligheter når det gjelder differensierte priser og rabatter, kundeunik branding/forpakninger, tidsstyrte sortimenter og priser med mer. Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.

Med vår bransjeløsning for parti- og agenturhandel håndterer dere dagens utfordringer og mere til. Med Jeeves flerbedriftshåndtering kan en effektiv distribusjon og handel skje i flere selskaper og flere lagersteder.

Lageret optimeres gjennom håndtering av

  • Prognoser
  • Servicegrad
  • Dekningsdager
  • Kalendere
  • Plukktider 
  • WMS


Vår bransjeløsning er tilpasset din industri, og vi hjelper deg med å skreddersy den spesifikt etter din bedrift. Løsningen støtter kravene om økt lønnsomhet, møter din organisasjon der du er i dag, og forbereder deg på hvor du vil være i morgen.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Fyll ut opplysningene dine nedenfor, så kontakter vi deg.