Jeeves ERP for Metallindustrien

En løsning som er unikt utformet for å optimere virksomheten for selskaper som driver med handel og foredling av metall

Bilden visar metallindustrin

Metallindustrien – en bransje inne i et generasjonsskifte

Dagens endrede kjøpemønster påvirker bransjen i stor utstrekning. For å kunne møte konkurransen og finne nye muligheter trengs en effektiv logistikkflyt gjennom hele verdikjeden, en prognosehåndtering som kontinuerlig justerer seg etter markedssvingninger, ubegrensede muligheter når det gjelder differensierte priser, rabatter og mål. Industrien har også problematikken med flere enheter på samme artikkel (kilo/meter/stykker) både ved salg og lagerhold.

For at kunden skal kunne effektivisere sin egen produksjonsprosess trengs det i mange tilfeller at man tilbyr tilleggsarbeid i form av videreforedling i et eller flere trinn for å tilføre merverdi for kunden.  

Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.

Jeevens ERP skreddersydd til dine unike behov

MMed Jeeves for metallindustrien håndterer dere dagens utfordringer og mye mer.

Distribusjon og handel kan skje i og gjennom: 

  • Flere selskaper
  • Flere lagersteder

Lageret optimeres gjennom: 

  • Prognoser
  • Servicegrad
  • Dekningsdager
  • Kalendere
  • Plukktider 
  • WMS

Vertikalene er tilpasset din industri, og vi hjelper deg med å skreddersy en løsning spesifikt tilpasset din bedrift, og som støtter kravene om økt lønnsomhet, møter din organisasjon der du er i dag, og forbereder deg på hvor du vil være i morgen.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Fyll ut opplysningene dine nedenfor, så kontakter vi deg.