Affärssystem en möjliggörare för innovation

Emma Berger July 2019