Affärssystem en möjliggörare för innovation

Emma Berger
July 2019