Demokratiserade system och företag är framtidens innovation

Emma Berger June 2019