ERP i utvecklingens centrum - snabba på digitalisering och bli mer kostnadseffektiv