Jeeves Service Builder (JSB)

JSB är en tjänst som använder sig av integreringsservrar för att kunna ansluta till, samt interagera med, andra system. Som en utökning av ditt Jeeves affärssystem kan JSB hjälpa dig att skapa och publicera dina webbtjänster som i sin tur kommunicerar med andra tredjepartssystem och datakällor.


Designklient

Jeeves Designklient kan användas för att designa och utveckla användarupplevelsen av Jeeves ERP på alla enheter. Jeeves Designklient kan användas för att modifiera både Jeeves Mobilklients och Jeeves Desktopklients användargränssnitt, inklusive program, dashboards, widgets, diagram och mycket mer.


Site repository

Jeeves ERPs geniala arkitektur skiljer alla typer av personifieringar och anpassningar från standardsystemet så att du kan föra med dem genom varje uppgradering. Dina ändringar, oavsett om du utvecklar dem själv eller använder någon av våra experter, förvaras inom systemets Site repository.


Anpassningsbart framework

Jeeves ERP levererar en kraftfull, öppen standardplattform som möjliggör djupt personifierade implementeringar. Du kan integrera ditt system med andra system, skapa anpassade funktioner och bygga ut kraftfulla arbetsflöden och rapporter. 


Användargränsnitt för desktop- och mobilklienten

Desktop- och mobilklienten representerar en modern och framtidssäkrad strategi till ditt affärssystem som eliminerar behovet av den alltmer föråldrade klassiska klienten. Vare sig din enhet är 7 eller 70 cm bred kan Jeeves ERP levereras i realtid baserat på vem du är, storleken på din skärm och den typen arbete du utför. Jeeves nya Desktopklient förser kontorsanvändarna med Jeeves ERP och Jeeves nya mobilklient förser fältarbetare med Jeeves ERP.