"Jag arbetar med användarupplevelse"

Emma Berger November 2018

Lasse är produktchef på Jeeves och arbetar med användarupplevelse, här berättar han om varför det är en faktor som bidrar till verksamhetsutveckling

"Mitt namn är Lasse, jag är en del av Jeeves produktorganisation. I mitt yrke fokuserar jag på att hitta innovativa och användarvänliga lösningar som förenklar våra kunders vardag. Affärssystemet har en central roll i verksamheten. Har användarna en negativ upplevelse av systemet, kan känslan bli att företaget inte hänger med i utvecklingen. Skapar ni förutsättningar för motsatsen och ger användarna mer värde trots mindre nerlagd tid, är det troligt att affärssystemet ses som en hjälp istället för ett nödvändigt ont. Den attityden skapar en grogrund för nya idéer som inte sällan bidrar till er verksamhetsutveckling"