West International

Nu har vi en stabil plattform

West International har i ett svep gått från en flera år gammal version av Jeeves till den senaste versionen. Innan uppgraderingen utvärderades flera andra system, men beslut fattades att hålla fast vid Jeeves. Något man på West är tacksamma för idag.
 
 

Jeeves smarta uppbyggnad gav oss möjligheten till en oerhört smidig uppgradering.

–Andreas Lindén, CFO

West International grundades 1988 och är sedan dess en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och scanners. Målsättningen är att bli en ledande leverantör av lösningar för framtidens kassa och betalsystem i Norden.
 
– För att nå en tillväxt på 30-40 % per år krävs mycket av oss men också av affärssystemet. Tidigare körde vi en äldre version av Jeeves, Jeeves 5.0. Uppgraderingen till Jeeves Universal 1.0 var ett nödvändigt och naturligt moment för att skapa en stabil plattform för fortsatt tillväxt, beskriver Andreas Lindén, CFO på West International.
 
 

Stöd i internationella satsningar 

Ett antal andra system utvärderades innan beslut fattades att uppgradera till Jeeves Universal. Slutsatsen var att den nya versionen av Jeeves var det system som bäst skulle stötta West International i den internationella expansionen. Avgörande faktorer var Jeeves omfattande språkhantering, webshop lösning, säljstöd samt ICT (Inter Company Transactions). – Vi ser oss hela tiden om efter nya sätt att bli mer effektiva. Inom den närmaste tiden kommer vi att utvärdera Jeeves BI (Business Intelligence) som extra stöd för finansiell analys. Vi kommer också förbättra vår web- shop, bl a för att optimera orderflödet. I Jeeves finns mycket funktionalitet och fina finesser att upptäcka, säger Andreas Lindén.

Uppgraderingen steg för steg

Jeeves arkitektur och design gjorde det möjligt att i ett svep uppgradera från en mycket gammal version direkt till senaste versionen. Företagsunika inställningar och anpassningar ligger nämligen sparade separat i databasen i ett så kallat Site Repository.

– Jeeves smarta uppbyggnad gav oss möjligheten till en oerhört smidig uppgradering. På kort tid fick vi tillgång till mängder av ny funktionalitet som ger oss massor av nya möjligheter, fortsätter Andreas Lindén. Hos West International skedde uppgraderingen till Jeeves Universal i följande steg:

  • Under några work-shops analyserades den nya funktionaliteten i Jeeves Universal 1.0. Här tog West hjälp av en Jeeveskonsult under åtta timmar.
  • En teknisk installation av den nya versionen gjordes parallellt med den gamla lösningen. Detta gjordes under cirka två dagar och både applikationsdatabasen samt de egna inställningarna uppgraderades för att fungera i den nya versionen.
  • Steget därefter var att testa de viktiga huvudflödena samt processer som West International nyttjar med sin lösning. Detta berörde ungefär fyra personer och områdena som testades noggrant under perioden var: ekonomi, inköp, försäljning, lagerhantering samt teknikområdet med integrationer till andra system och flöden.
  • Efter att man fastställt att flödena i den nya versionen fungerande som önskat godkändes lösningen.
  • Vid driftsättningen, som skedde över en helg, hade West International lite extra konsultstöd för verifiering, så att rutiner samt flöden och volymer flyter genom lösningen smidigt.
  • Efter driftsättningen uppdaterades systemdokumentationen.

Uppgraderingsprojektet pågick under en period av två månader. De fyra projektmedlemmarna som var med från West International fick under projektet lägga cirka två dagar per vecka för projektet parallellt med sina vanliga arbetsuppgifter.

Löpande processförbättringar

West International gör löpande processförbättringar av systemet själva framförallt inom ekonomiområdet. Den stora internationella volymökningen ställer hela tiden nya krav. – Med Jeeves har vi den trygga plattform vi behöver för att kunna växa snabbt. Jeeves Universal har verkligen bevisat sin stora potential. Att vi valde att uppgradera vårt befintliga system istället för att välja ett helt nytt affärssystem känns så här i efterhand helt rätt, avslutar Anders Lindén.

Om West International

West International är sedan starten 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och scanners. Genom sin särskiljande kompetens och sitt djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner utvecklar, marknadsför och levererar West International AB lösningar som möjliggör och effektiviserar automatiserade betalningssystem. West International har en bred produktportfölj bestående av såväl egentillverkade produkter som utvalda produkter från några av världens ledande underleverantörer. West International levererar komponenter och delsystem med stort teknikinnehåll, hög kvalitet och med hög tillförlitlighet. Produktmixen tillsammans med hög servicegrad, kompetens, snabbhet, leveransprecision och effektiv logistik gör West International unikt