Vitamin Research Products

Det bästa receptet för Vitamin Research Products

Som ett GMP-hus har VRP nu bättre möjligheter att föra register och historik för varje sats av vitaminer, vilket säkerställer en gedigen kvalitetskontroll och historisk dokumentation tack vare Jeeves.
 
Vitamin Research Products (VRP) har varit verksamt inom funktionella livsmedel och vitaminer sedan 1979. När företaget startade befann sig produkter som motverkar åldrandet och förlänger livet fortfarande i sin linda. En liten grupp forskare och kemister som intresserade sig för dessa frågor startade ett företag tillsammans för att utveckla sina egna produkter. Vitamin Research Products hade sett dagens ljus.

Med vetenskaplig noggrannhet lade duktiga forskarteam ner oerhört många timmar på att gå igenom hundratals journaler och forskningsresultat för att hitta de näringsämnen som ger optimal hälsa. Systematiskt började de sortera fram växtextrakt av högsta kvalitet och näringsämnen i pulverform som höll läkemedelskvalitet för att få samma höga kvalitet som den som finns idag inom avancerad biomedicinsk forskning. Företagets tillverkningsprocess har blivit certifierad tack vare den höga kvalitet som den håller. Certifieringen innehåller krav på processer, rutiner och dokumentering för att säkerställa att produkterna är märkta och har den styrka, sammansättning, kvalitet och renhet som de påstås ha.

Den hemmasnickrade lösningen höll inte måttet

VRP har närmare 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Carson City i den amerikanska delstaten Nevada. Där tillverkas, säljs och marknadsförs företagets vitaminprodukter till läkare, företag och konsumenter i framför allt USA och Kanada. Programvaror som inte gick att integrera började dessvärre påverka kvaliteten och kundservicen. Med separata redovisnings- och ordersystem tvingades VRP ta fram en hemmasnickrad lösning för att koppla samman de två systemen och få något som liknade ett integrerat system. Som så ofta i sådana här fall uppstod ett antal problem. – Den koppling vi hade gjort själva var långt ifrån perfekt så datareferenserna blev inte fullständiga. Vi hittade hela tiden felaktig data, vilket orsakade en hel del problem för våra kunder. Det var svårt att se vad som pågick vid en given tidpunkt och vi hade svårigheter med att hantera processerna. Därför bestämde jag mig för att undersöka om det gick att hitta en bättre lösning, säger Bert Martin, Chief Operating Officer på VRP. Bert Martin tog fram kriterierna för ett nytt, integrerat och flexibelt affärssystem med låg ägandekostnad. Utifrån dessa hittade han 75 olika system som han gick igenom. – När jag hade gått igenom 75 system minskade listan till omkring 27. Därefter tog jag hjälp utifrån för att välja ut de tre bästa lösningarna. Efter cirka åtta månaders arbete hittade vi den perfekta lösningen – Jeeves, säger Bert Martin.

Jeeves är nycklen till ett långt och hälsosamt liv för Vitamin Research Products 

Jeeves ERP ett flexibelt affärssystem för företag som vill utveckla sin verksamhet och rationalisera sina processer. Det har funktionalitet i världsklass och ett nytänkande användargränssnitt. Det är också lätt att integrera och har en låg ägandekostnad. – Jeeves Universal hade den absolut lägsta ägandekostnaden och en oerhört flexibel lösning. Vi var måna om att kunna göra förändringari framtiden och anpassa programmet efter våra behov i takt med att vi växer. Med det här systemet kan vi det, säger Bert Martin. Eftersom Jeeves Universal är så formbart kan det möta alla specifika krav. Bert Martin ser tillbaka på implementeringen: – Det är aldrig lätt att implementera ett system. Jag har gjort det tre gånger i mitt liv, och det har alltid uppstått problem. Men av dessa tre så var övergången till Jeeves den absolut lättaste, säger han. Med ett helt nytt, integrerat affärssystem har Vitamin Research Products verkligen bäddat för att växa och lyckas i framtiden. Bert Martin förklarar varför: – Nu får vi realtidsinformation så att vi omedelbart kan ta itu med eventuella problem som uppstår. En annan fantastisk sak är att alla är insatta i systemet, eftersom Jeeves är så användarvänligt. Med vårt gamla system hade en del medarbetare utvecklat egna, manuella processer vid sidan av. Nu behövs inte dessa längre. Vi får mer exakt information och vi kan styra alla delar av verksamheten på ett bättre sätt. Vi vet exakt vart varje flaska är på väg, vem som har köpt den och så vidare. En stor fördel är också att alla fönster och navigeringen mellan fönster är standardiserade. Kan man använda fönstret för Quality Control vet man också hur Sales fungerar, eftersom de fungerar på samma sätt. Detta har gjort att användarna har anammat systemet väldigt snabbt. Det bästa är att VRP, i egenskap av certifierad tillverkare, nu bättre kan redovisa och spåra alla vitaminsatser och upprätthålla god kontroll tack vare Jeeves.