Tylö

Vi uppgraderar hela tiden

Nya tillväxtmål krävde en ny IT-plattform att stå på. Med ett heltäckande, flexibelt och uppgraderingsbart affärssystem från Jeeves har Tylö har blivit ett betydligt mer produktivt och kostnadseffektivt bolag.
Tylö är idag världens ledande tillverkare avmiljöer för bastu, dusch och ångbad med ett starkt varumärke. Framgången bygger på att Tylö erbjuder absolut bästa kvalitet på sina produkter och tjänster. Bolaget har en stark företagarkultur och har varit familjeägt sedan 1940-talet. Exporten svarar för drygt 75 procent av den totala produktionen och företaget säljer i mer än 80 länder i alla världsdelar. Fokus på tillväxt tog ordentlig fart i samband med att Tylö fick in en ny styrelse. Sedan dess har företaget målmedvetet satsat på produktions- och produktutveckling. Men med nya tillväxtmål behövdes en ny affärssystemslösning baserad på en flexibel IT-plattform. Det var på så sätt Jeeves kom in i bilden.
 

Systemlösning För Bolag i Tillväxt

 
Idag arbetar Tylö med ett helt nytt sätt för att skapa tillväxt. En förutsättning för detta är att organisationen har det IT-baserade verksamhetsstöd som krävs. För att klara av att uppnå sina mål bytte bolaget ut sitt gamla affärssystem mot Jeeves för att få tillgång till ett heltäckande system som samtidigt är både flexibelt och uppgraderingsbart. Man utvärderade fyra alternativ, Movex, Jeeves, Axapta och en uppgradering av ASW, innan man beslöt att välja Jeeves.

– Med hjälp av Jeeves är Tylö betydligt mer produktivt och kostnadseffektivt än tidigare. Vi klarar nu av att växa snabbare organiskt genom en mer effektiv orderhanteringskontroll, och vi får även stöd i ny produktutveckling genom Jeeves olika processer, säger Emil Tambolas, IT-chef på Tylö.

– Under de två år som vi har haft Jeeves har många nya funktioner tagits i bruk för att ge användarna ett bättre stöd i deras dagliga arbete. Och vi har vidareutvecklat systemet för att passa verksamheten i takt med att vi växer och förändras, fortsätter Emil Tambolas. Tylö anser att bolaget har haft större utväxling med Jeeves under de senaste två åren än under sex år med sitt gamla system. Bolagets omsättning gick från 260 miljoner kronor till 335 miljoner kronor efter två år med Jeeves.

 

Bred Funktionalitet

Tidigare sträckte sig orderstocken på Tylö 12-16 veckor framåt, jämfört med bara 1–3 veckor idag. Verksamheten hinner med att leverera allt i tid och den ökade effektiviteten har bidragit till att omsättningen ökar med 10–15 procent per år. Med Jeeves funktionalitet har Tylö fått en helt annan struktur och kontroll över lager, tillverkning och planering. Medarbetarna har idag en överblick på vad de ska prioritera och när det ska göras. – Vi kan alltid ge rätt leveransbesked till kunderna och vi har nästan allt på lager, förklarar Emil Tambolas. Tylö använder de flesta delarna i Jeeves affärssystem såsom produktion, order, lager, fakturering, service och projekt.


E-handel på Rekordtid

På Tylö har man också, med hjälp av Jeeves lösning, varit väldigt aktiva inom produktutveckling. Tylö har med hjälp av Jeeves lanserat produkter i en takt som tidigare inte varit möjlig. Exempelvis drog man igång ett B2B-projekt där man började erbjuda handel via Internet. E-handelsmodulen för detta tog bara omkring en månad att sjösätta. – Det är helt förbluffande med tanke på hur vi även tittade på det med vårt tidigare system, och då hade det varit helt otänkbart att genomföra ett sådant omfattande projekt på så kort tid. Men med hjälp av Jeeves lösning gick det, berättar Emil Tambolas.


Komplexitet Ställer Höga krav

Tylös tillverkning sker i en fabrik i Halmstad och en i Finland. Historiskt sett har företagets filosofi alltid varit att tillverka produkterna själva, och man har därför en hög förädlingsgrad där merparten görs i de egna fabrikerna. Detta ställer höga krav på logistik, planering och inköp, vilket gör att det krävs ett system som kan användas i alla delar av verksamheten. – Tidigare hade vi ett dåligt systemstöd för verksamheten, och våra stora lager låste upp mycket kapital, förklarar Emil Tambolas. Tylö utvecklade sin funktionalitet med Jeeves och väntar nu på nästa version. – Men vi upplever det som om vi är uppgraderade hela tiden, avslutar Emil Tambolas.


Tylö-Världsledande på Badglädje

Tylö AB är världens ledande tillverkare av stimulerande miljöer för bastu, dusch och ångbad för både privata och professionella kunder. Framgångskonceptet bygger på att erbjuda kvalitetsprodukter som inspirerar till och främjar avkoppling, njutning och äkta badglädje. Varumärket Tylö etablerades i början av 60-talet, samtidigt som det första kompletta produktsortimentet för bastu skapades, men företagets rötter går ända tillbaka till 40-talet. Idag svarar exporten för drygt 75 % av den totala produktionen och produkterna säljs i mer än 80 länder världen över. Varje Tylöprodukt är utvecklad och tillverkad inom det egna företaget. Den moderna tillverkningsenheten finns på området Larsfrid nära Halmstads centrum. Fabriken har byggts ut ett dussintal gånger sedan 1959 och omfattar nu 30 000 m2 tillverkningsyta. Tylö har egna dotterbolag i Norge och Finland. I övriga länder finns Tylö Exclusive Distributers.