Spectra Collection

Kontroll viktigt för snabbväxande inredningsföretag

Under årens lopp har Spectra Collection i Ljungby kännetecknats av tillväxt, och företaget ska fortsätta att växa. Tillväxten sker samtidigt som företaget behåller den personliga känslan och relationen med kunderna. Spectra Collection har ca 100 anställda och bland kunderna finns flera av Sveriges ledande företag inom konfektion och möbel.
 

Jeeves har gett oss kontroll över alla viktiga processer, från inköp till produktion och slutlig leverans

–Annika Strindberg


I mitten av 2000-talet tog Spectra Collection beslutet att byta till Jeeves som affärssystem i en heltäckande lösning. – Ett viktigt skäl till satsningen på Jeeves var vår ambition att få en effektivare kontroll över alla led i verksamheten. Från inköp till produktion och slutlig leverans. Spectra har ett nära samarbete med ett antal mycket stora företag som ställer tuffa krav på bl a leveranssäkerhet och kundanpassad administration. Med Jeeves har vi fått effektivare rutiner som gör att vi kan svara upp mot kundkraven på ett bra sätt samtidigt som kundservicen utvecklats, säger Annika Stridberg som är ekonomichef och systemansvarig på Spectra Collection.

En av företagens framgångsfaktorer är satsningen på en kundanpassad produktion, men det är också en strategi som ställer tuffa krav. – Vi arbetar nära våra kunder för att åstadkomma kreativa lösningar utifrån varje kunds individuella behov. Den kundunika produktionen ställer också stora krav på vår förmåga att både anpassa och ständigt effektivisera våra processer. Tillsammans med Jeeves arbetar vi också kontinuerligt för att ytterligare effektivisera och utveckla processerna”, säger Bert Martinsson som är marknadschef på Spectra Collection.


Om Spectra Collection 

Spectra Collection AB i Ljungby har som vision att vara den ledande aktören i Norden inom kundunika inredningar. Tillväxten är kraftig och företaget beräknas 2012 nå en omsättning på ca 200 miljoner kronor. Verksamheten bedrivs inom de två affärsområdena Interior Concept och Wall Systems. Fabriken i Ljungby har en yta på 23 000 kvm och har byggts för att klara en framtida expansion och med höga krav på effektivitet, logistik och arbetsmiljö.