Scan Coin

Smidig uppgradering viktig för ledaren inom mynthanteringslösningar

Scan Coin, ledaren inom valutahantering behövde efter ett system som är kapabelt att stödja företagets utveckling av affärsprocesser. Därför valdes Jeeves affärssystem ut som ett system att möta framtiden med.

 

Expansionen kräver ett affärssystem som enkelt kan uppgraderas när vi vill fortsätta effektiviseringen av våra produktionsflöden

– Peter Wessner, CFO


ScanCoins affärsidé är att addera värden till kundernas verksamhet genom att skapa lösningar som tillåter dem att hantera kontanter effektivt. Vid starten i mitten av 60-talet fokuserade Scan Coin bara på mynt, och därifrån kom namnet, och produkterna var då revolutionerande. En tidig satsning på den globala marknaden har bidragit till en snabb tillväxt. Mynthanteringskonceptet har också successivt breddats och sommaren 2012 förvärvades mjukvaruföretaget SoftOne som ett led i ambitionen att utöka erbjudandet med allt mer integrerade lösningar. Företagets expansionsfas har varit lång och Jeeves valdes som nytt affärssystem och som stöd för utveckling av centrala processer i affärsverksamheten. En kundanpassad lösning för ett ledande säkerhetsföretag är ett utmärkt exempel på hur Scan Coins teknik adderar mervärden till kundernas verksamheter. När säkerhetsföretaget flyttade sin uppräkningscentral till en toppmodern anläggning från Scan Coin fördubblades kapaciteten. Resultatet blev nya kunder, en högre servicenivå och bättre arbetsmiljö med mindre tunga lyft för personalen.

Flexibilitet är nyckeln

Våra krav på affärssystemet är i princip desamma idag som när vi tog beslutet att välja Jeeves. Det är oerhört viktigt för oss att systemet möjliggör en smidig uppgradering där de speciallösningar vi utvecklar i systemet enkelt följer med in i en ny version. Jeeves har också haft stor betydelse för att effektivisera våra produktionsflöden. Ett exempel är att de teknikförändringar som sker under produkternas långa livscykel på ett enkelt sätt kan tas in i  produktionsflödet. Jeeves är också integrationsvänligt och det har varit enkelt att integrera ett servicesystem som är en tredjepartsprodukt, säger Peter Wessner som är ekonomichef på can Coin.

Jeeves ERP från början

Jeeves ERP har i sedan starten använts i den svenska affärsverksamheten men planer finns på att rulla ut lösningen till fler bolag bl a i England och Skandinavien. Även i det arbetet kommer Jeeves att vara Scan Coins partner. – Samarbetet med Jeeves har under alla år fungerat mycket bra med konsulter som ställer upp och är lösningsbenägna. Den inställningen är också viktig för att vi ska kunna fortsätta att utveckla och anpassa Jeeves ERP i takt med vår expansion och de nya krav som ställs på processerna, avslutar Peter Wessner.