Nordic Plastics Group

Viktiga synergieffekter när tre bolags slås ihop

När tre av plastbolagen i industrigruppen Söderbergföretagen bildade det gemensamma bolaget Nordic Plastics Group bildades också Nordens största leverantör av bearbetade plastkomponenter och halvfabrikat i plast. Bildandet av det nya bolaget har gått i högt tempo och en utmaning är att samla alla verksamheter i Jeeves.

Det nya företaget Nordic Plastics Group har närmare 175 medarbetare och fler än hundra av dessa kommer att ha Jeeves som arbets-och affärsverktyg när implementeringen är fullt genomförd i alla bolag under 2013. Det är en helhetslösning som valts och som bl a innefattar produktion, CRM, inköp, lager samt BI-verktyget Jeeves BI bundle för effektivisering av arbetet med analyser, uppföljning och kontroll.

– Vi hade tidigare flera olika affärssystem i bolagen – varav ett haft en tidigare Jeevesversion i många år – men med starkt likartade verksamheter finns stora möjligheter att med samma affärssystem kunna effektivisera processerna och vinna värdefulla synergier. Synergi-vinsterna finns inom exempelvis produktion, administration, inköp, ekonomi men också försäljning. Genom Jeeves BI bundle underlättas försäljningsarbetet genom att vi får en helhetsbild av en kund som tidigare kanske hade alla tre bolagen som leverantör, säger Per Knutsson som är VP Finance på Nordic Plastics Group.

Stödjer samtliga Processer

Inriktningen på Nordic Plastics Group verksamhet ställer stora krav på anpassningsbarheten i Jeeves. Företaget har ett av Skandinaviens största lager av halvfabrikat och erbjuder också skräddarsydda kundlösningar som optimerats för kundens applikationer. Nordic Plastics Group hjälper till med allt från idé till färdig montering. – Att få till affärssystemet i alla delar så att lösningen stödjer våra olika processer har inte varit helt lätt. Verksamheten är komplex och branschen speciell vilket ställer tuffa krav på både affärssystemet och konsultkompetensen, men Jeeves har ändå lyckats svarat upp mot våra krav på ett bra sätt.

 

Verksamheten är komplex och branschen är speciell vilket ställer tuffa krav på affärssystemet, men Jeeves har ändå lyckats svara upp mot våra krav.

–Per Knutsson