Kao Sweden AB

Leveranstiden kortades med en hel dag

 
Sedan starten 1985 har Kao Sweden AB utvecklats till en ledande fullserviceleverantör på den svenska frisörmarknaden. Steget från ett egenutvecklat system till Jeeves för några år sedan blev ett lyft för affärsverksamheten.
 
 

Nyckeln till det lyckade samarbetet är att de förstår både verksamheten och våra behov, och sedan kan omsätta det till fortsatt utveckling

– Pähr Bennet

 

Kao Sweden AB är en fullserviceleverantör på den svenska frisörmarknaden. Företaget grundades 1985 och tog ett år senare över agenturen för varumärket Goldwell. Goldwell är en av de ledande aktörerna på den professionella hårvårdsmarknaden i Sverige. Persea har haft en mycket snabbt tillväxt som distributör för Goldwell. Ett välutvecklat säljstyrningssystem med branschkunskap och känsla för konceptuell marknadsföring har varit framgångsfaktorer för Kao Sweden som även innehar agenturen för OLYMP frisörinredningar.
 

Processoptimering

Möjligheten att utveckla och effektivisera processerna har också resulterat i ett ökat marknadsförsprång. Leveranstiden har exempelvis kortats med en dag och det tar bara 20 minuter från det att en kundorder kommit in till att beställda varor paketeras ute på lagret. – Vårt mål är att vara bäst på allt vi gör och Jeeves hjälper oss också att vara det, säger Pähr Bennett, vice VD på Kao Sweden. Snabbheten i processerna är oerhört viktig då merparten av kunderna är mindre frisörsalonger som värdesätter snabba leveranser. Kao Swedens verksamhet kännetecknas av små beställningar och stora fakturavolymer med ca 60 000 fakturor varje år. När Kao Sweden AB valde Jeeves som nytt affärssystem var också effektivisering av processerna ett av huvudmålen, och det är ett mål som uppnåtts enligt företagets vice VD Pähr Bennett. – Faktum är att våra olika rutiner och processer blivit så mycket effektivare att vi har kunnat rationalisera och minska personalstyrkan både på ekonomisidan och inom kundtjänsten. Jeeves blev verkligen ett lyft för oss. Vi har fullt stöd för alla flöden och en stor fördel är att vi kan analysera och söka transaktioner ner på detaljnivå. Jeeves ger oss helt enkelt full kontroll på alla viktiga parametrar. Vårt mål för affärsverksamheten är att vi ska vara bäst på allt vi gör, Jeeves gör det möjligt.

”Jeeves förstår oss”

Under de år som Kao Sweden AB haft Jeeves i drift har ett nära samarbete utvecklats med Jeeves, och Pähr Bennett ser det som en trygghet att ha tillgång till kompetensen hos Jeeves konsulter.

– Många andra konsulter säljer system utan att förstå verksamheten, med Jeeves seniora konsulter är det tvärtom. Nyckeln till det lyckade samarbetet är att de förstår både verksamheten och våra behov, och sedan kan omsätta det till fortsatt utveckling av Jeeves, säger Pähr Bennett.