IVT

IVT har utvecklats med hjälp av Jeeves i 15 år

Europas ledande företag på utveckling av värmepumpar har i mer än 15 år utvecklat verksamheten med Jeeves. 1968 grundade tre bröder IVT Industrier AB i Tranås. Inledningsvis tillverkades torkut-rustning för den grafiska industrin och 1970 startade utvecklingen av jordvärmepumpar.
 
 

Viktiga fördelar med Jeeves är enkelheten i uppgraderingarna och att vi får bra stöd för heltautomatiska flöden

-Joakim Thureby, IT-chef, IVT/Bosch Thermoteknik

Nyckeln till framgång ligger i processerna

Under årens lopp utvecklades ett brett program med värmepumpar och företaget växer allt snabbare. 2008 går mer än 50 % av produktionen på export och företaget har flera hundra anställda. Framgångarna bygger bl.a. på en ständig utveckling av produktions- och distributionsprocesserna, och strategin att utveckla lösningar som tillgodoser behovet av värme och kyla mer energieffektivt än andra energilösningar. Sedan 2009 heter företaget Bosch Thermoteknik men varumärket IVT Värmepumpar står sig starkt.

Bäst och mest värde för pengarna

Sedan 15 år har IVT Jeeves som stöd för utveckling även av affärsprocesserna. Det var 1999 som IVT valde Jeeves som affärssystem då systemet ansågs ha de oslagbart lägsta ägandekostnaderna jämfört med andra system på marknaden. Det sammanfattades med ”Bäst och mest värde för pengarna”, och det gäller även idag enligt företagets nuvarande IT-chef Joakim Thureby.

- Den snabba expansionen under bl a 90-talet ledde till att IVT behövde ett mer effektivt produktionsstöd genom ett nytt affärssystem. Det ställdes samtidigt tuffa krav på flexibilitet och kostnadseffektivitet både vid uppgraderingar och vidareutveckling av det nya systemet, och Jeeves har verkligen svarat upp mot de kraven. Det är en stor fördel att själva kärnan i systemet inte påverkas av uppgraderingarna vilket innebär att vi inte behöver lägga tid på att säkerställa funktionaliteten. Vi vet helt enkelt att den följer med.

Ett system att växa med

Under åren som gått sedan Jeeves togs i drift har mycket hänt. Verksamheten har expanderat genom bl a företagsförvärv och Jeeves-lösningar har alltid anpassats och utvecklats för att motsvara aktuella systemkrav. Jeeves är också integrerat med Bosch-koncernens SAP-system.  Joakim Thureby nämner multicompany-funktionaliteten i Jeeves som en stor fördel.


- Det har varit enkelt att integrera bl.a. den finska verksamheten med de olika system som de använder, och det lägger också grund för effektiva flöden mellan våra olika enheter. Samtidigt ser vi att det finns en potential att effektivisera ytterligare processer och här är stödet från Infocube värdefullt. Jeeves konsulter hjälper oss i alla större projekt som t ex satsningen på e-handel och även BI-verktyget QlickView.

Om IVT / Bosch Thermoteknik

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt finns ca 400 anställda i verksamheten som år 2011 hade en årsomsättning på över 1 miljard. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett rikstäckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Centers. IVT ägs sedan 2005 av Bosch Thermoteknik och 2009 bytte IVT Industrier AB namn till Bosch Thermoteknik AB. Varumärket IVT Värmepumpar lever dock kvar. Bosch har investerat i ett toppmodernt kompetens- och utvecklingscenter för värmepumpar i Tranås som sysselsätter ca 50 personer. Vid detta center utvecklas värmepumpar som marknadsförs under ett stort antal varumärken på världsmarknaden.