Bolon

Bolons unikt vävda golv klär idag butiker, kontor och hotell över praktiskt taget hela världen. Sedan 2011 använder de Jeeves ERP som sitt affärssystem.  

Bolon

Bolon expanderar ytterligare med Jeeves ERP 

Från Ulricehamn till världen på åtta år. Så har familjeföretaget Bolons utveckling de senaste åren beskrivits, och omsättningen har tredubblats sedan systrarna Marie och Annica Eklund tog över föräldrarnas mattväveri 2003. Idag är Bolon ett designdrivet företag med representation över hela världen. Inför den fortsatta expansionen bytte Bolon till Jeeves som affärssystem.

Bolons unikt vävda golv klär idag butiker, kontor och hotell över praktiskt taget hela världen. 2010 bröts en volymvall när Bolon fick en order på att klä 95 000 kvadratmeter golv i Italiens högsta byggnad – Palazzo Lombardia. Den uppmärksamhet företaget fått internationellt driver på tillväxten, och har också lett till att samarbeten inletts med allt fler internationellt namnkunniga designers och arkitekter. Bolons samtliga golv designas och tillverkas i Sverige med full kontroll över varje led och med maskiner som man själva utvecklat och anpassat till de egna produktionskraven.

Strategiska och viktiga investeringar för tillväxt

Som ett led i framtidssatsningen har Bolon under de senaste två åren genomfört stora investeringar som är strategiskt viktiga för den fortsatta expansionen; 70 miljoner kronor har satsats i utbyggnader och maskiner och företaget har bytt affärssystem till Jeeves ERP.

Jeeves togs i drift senhösten 2011 och ersatte ett system som varit i drift i mer än tio år. Bolon menar att bytet till Jeeves varit helt nödvändigt för att företaget ska kunna ta nästa expansionsprång och effektivisera affärsprocesserna för bland annat produktion, lagerhantering, inköp och ekonomi.

- De senaste årens snabba tillväxt har dramatiskt ökat kraven på ett bra systemstöd för våra affärsprocesser, och det stödet fanns helt enkelt inte i vårt äldre system. Vi beslutade oss för att upphandla ett nytt system som kunde tillgodose våra krav på kostnadseffektiv och smidig anpassning, samt vara lätt att både vidareutveckla och använda. För i princip alla våra anställda är affärssystemet ett arbetsverktyg som används dagligen och då ställs det höga krav på användarvänlighet, säger Beate Eidhall.

Parallellt med en jämförelse av olika affärssystem gjordes också en utvärdering av en lämplig affärssystempartner, och valet föll på Jeeves. 

- Det är oerhört viktigt att vi har en både kompetens- och resursstark partner som förstår våra processer och som aktivt kan bidra till att anpassa Jeeves till de ständigt nya krav som ställs. Vi strävar hela tiden efter att effektivisera våra processer och det i kombination med att arbetstempot är intensivt gör att vår affärssystempartner måste kunna följa med i tempot, och även vara drivande med att föreslå bra lösningar. Implementeringen av Jeeves har varit en tuff och intensiv period men vi känner oss trygga i valet av både system och partner. Det finns ett starkt engagemang hos och vi ser idag deras projektgrupp som en del av ett vårt affärssystemteam, avslutar Beate Eidhall.

Om Bolon

Svenska golvföretaget Bolon grundades 1949. Idag är Bolon ett designföretag i framkant som drivs och ägs av systrarna Annica och Marie Eklund vilka utgör tredje generation. De har utvecklat företaget från att vara ett traditionellt väveri som tillverkade vävda mattor till att bli ett internationellt designvarumärke med fokus på innovativa golvlösningar och kreativa inredningsmöjligheter. All produktion sker med stolthet i Sverige. Bland kunderna finns välkända varumärken som, Adidas/Reebok, Armani, Google, Mercedes och Sheraton samt betydande arkitekter och designers som Tom Dixon, Jean Nouvel och Cappellini.