Bodycote

Jeeves är spindeln i Bodycotes produktionsnät

 
Med affärssystemet Jeeves har verkstadskoncernen Bodycote fått den perfekta avvägningen mellan funktionalitet och anpassningsbarhet.
 

Vi valde Jeeves för att vi såg hur anpassningsbart och öppet systemet var, vilket gav oss möjlighet att medverka i utvecklingen och själva skräddarsy systemet

– Klas Andersson

När verkstadsföretaget Bodycote i slutet av 1990-talet skulle skaffa ett nytt affärssystem gjorde man en stor utvärdering av de system som fanns på marknaden och valde till slut att satsa på Jeeves. Tio år senare kör man fortfarande Jeeves och har definitivt inte ångrat sitt beslut.

– Det har fungerat jättebra med Jeeves som det centrala systemet där alla kommer åt information, så vi är mycket nöjda, säger Klas Andersson it-chef på Bodycote.Bodycote är ett verkstadsföretag med en lite speciell verksamhet. Företaget tillverkar ingenting själva utan tillhandahåller olika materialtekniska tjänster, där härdning av stål är det största verksamhetsområdet. Kunderna är i första hand underleverantörer till bilindustrin.
 

Speciella behov 

 
Bodycote hanterar inte inköp av komponenter och liknande och behöver därför inga funktioner för det, utan har istället behov av ett stöd för sina tjänsteflöden. En ren standardlösning räcker inte utan anpassningar behövs för att möta Bodycotes krav. Kombinationen av standardfunktionalitet och flexibilitet var precis vad Jeeves kunde erbjuda.

– Vi valde Jeeves för att vi såg hur anpassningsbart och öppet systemet var, vilket gav oss möjlighet att medverka i utvecklingen och själva skräddarsy systemet, säger Klas Andersson

Ett av kraven på systemet när Bodycote gjordesin upphandling var att all information skulle vara tillgänglig för alla som behövde den. Tidigare kunde en lokal chef sitta och göra sina egna kalkyler i Excel som andra då inte kunde komma åt, vilket inte var särskilt effektivt. – Den chef som sitter centralt ska kunna få ut samma siffror på samma gång som en chef som sitter lokalt. Med Jeeves jobbar alla direkt i samma system och får tillgång till samma information vilket gör att vi kan arbeta effektivare, säger Klas Andersson. I och med att man kunnat skala bort de funktioner som inte används och bara har exakt det som behövs för den egna verksamheten har man på Bodycote lyckats bygga ett riktigt effektivt system med Jeeves. Ett exempel på det är hur snabbt det går att hantera en kundorder. – Vi lägger inte mer än kanske 30 sekunder på varje kundorder idag, säger Klas Andersson. Idag kör Bodycote Jeeves på 13 olika verksamhetsställen och det mesta går genom Jeeves. Kundstöd, orderhantering, reskontra, redovisning, avvikelseuppföljning och kvalitetsredovisning är några av de saker som sköts via Jeeves.

Affärssystem för alla

På Bodycote använder medarbetare inom samtliga funktioner Jeeves, totalt runt 150 av företagets 250 anställda. Det ställer förstås höga krav på att systemet är användarvänligt.


–  Som med alla affärssystem finns det förstås en liten tröskel innan man lär sig hantera det, men idag finns det ingen som skulle vilja byta ut Jeeves mot något annat så användarnöjdheten är hög, säger Klas Andersson. Användarvänligheten märks också på hur enkelt det är att anpassa systemet efter nya behov.

Bodycote ingår i en internationell koncern med runt 6 000 anställda och det kommer ofta krav från huvudkontoret på att det ska skapas nya rapporter. I många andra affärssystem skulle man vara tvungen att anlita en konsult för att utföra åtgärden. Det slipper Bodycote. – Vi kan själva lägga till nya fält och skapa ny logik på väldigt kort tid. Det som andra kan behöva separata system för kan vi få in i vårt ordinarie system och det är en väldig styrka hos Jeeves, säger Klas Andersson. På Bodycote är man mycket nöjda med hur Jeeves fungerar, och man är på gång att ta steget att uppgradera till nästa generation av Jeeves. Bland annat ska man använda rollbaserat användargränssnitt, och införa e-faktura och e-attestering. Det kanske mest intressanta är att det går att dokumentera affärs- och verksamhetsprocesser och till dessa koppla användarhandledningar på ett helt nytt sätt i den nya versionen av Jeeves.


– Med nästa version av Jeeves kommer vi få en väl strukturerad och lättåtkomlig dokumentation och våra användare kommer att kunna nå processbeskrivningar och veta hur de ska jobba än lättare och på så sätt bli mer effektiva sa, säger Klas Andersson. Med Jeeves har Bodycote ett affärssystem som utvecklas och anpassas i takt med företagets behov – även i framtiden.