Aimpoint

Aimpoint använder Jeeves ERP för försäljning, lager, produktion, inköp, ekonomi både inom verksamheten i Sverige men även i det amerikanska dotterbolaget. 

Världsledare på elektroniska riktmedel tar sikte på effektivisering

Aimpoints Jeeves-system är en koncernlösning som ger stöd för försäljning, lager, produktion, inköp och ekonomi både vid verksamheten i Sverige och i det amerikanska dotterbolaget.

"Vi har fått helt nya möjligheter att simulera skeenden och driva processutvecklingen framåt" - – Lennart Ljungfelt, Aimpoint

Aimpoint AB grundades i Malmö 1975 och ända sedan starten har företaget haft en ledande roll i utvecklingen av rödpunktssikten. Siktet utvecklades i ett första skede främst för jakt och sportskytte men Aimpoints elektroniska riktmedel har stegvis utvecklats till för många fler användningsområden. 

Jeeves ERP integrerar företagets affärskritiska processer

Företaget har en årsomsättning på ca 400 miljoner och exportandelen är så hög som ca 90 procent. För ett par år sedan inleddes en satsning på verksamhetsutveckling och effektivisering med Jeeves ERP som nytt affärssystem. Några av målen var en tätare integration av företagets affärskritiska processer som exempelvis produktkonfigurering och materialinköp. 

Komplett processtöd

Projektet att införa det nya affärssystemet har präglats av ett processtänkande som omfattar företagets hela processutveckling.

- Allt från produktkonfigurering till materialinköp och kundförfrågningar har berörts av systembytet. Även om det gått ganska kort tid ser vi betydande fördelar och förbättringar när det exempelvis gäller produktionsplanering och att simulera skeenden, äger Lennart Ljungfelt som är VD på Aimpoint AB

- Vi kan på ett helt annat sätt än tidigare analysera konsekvenserna av olika scenarior vid större kundförfrågningar.  Den ökade integrationen gör exempelvis att vi kan få en bild av leveranstider vid vissa volymer och vi kan även se hur andra processer påverkas beroende på olika förutsättningar, fortsätter han. 

Flexibiliteten viktig för fortsatt tillväxt

Lennart betonar att flexibiliteten i Jeeves ERP är viktig då det kommer att ske en kontinuerlig utveckling av verksamheten och detta ställer stora krav på anpassningsbarheten i systemet. Han menar också att implementeringen gått smidigt och ser det som ett resultat av ett grundligt förarbete i form av en genomarbetad och heltäckande processanalys.

- Den tid vi lade på förarbetet tillsammans med Jeeves visade sig ha stor betydelse för den lyckade implementeringen. Samtidigt finns det delar kvar som kan finslipas ytterligare. Vi är alltså inte riktigt framme än men stödet från Jeeves är bra och vi ser också processutvecklingen inom företaget som något levande vi alltid kommer att arbeta med för att hela tiden bli ännu lite effektivare, förklarar Lennart.