Jeeves BI är ett färdigpaketerat beslutsstödssystem som sammanställer transaktioner från olika delar av affärssystemet i sökbara diagram och dashboards. Jeeves BI ger er en helhetsbild av alla era affärsfunktioner, så som försäljning, inköp, lager, tillverkning och ekonomi. Därifrån kan ni sedan djupdyka in i detaljerna för att kunna ställa er nästa fråga.

Jeeves Business Intelligence riktar sig till distributions-, tillverknings- och tjänsteföretag som vill ta sitt uppföljningsarbete och beslutsfattande till nästa nivå. Oavsett om det är ett internt önskemål att få en bättre insyn i kritiska nyckeltal eller externa aktörer som utmanar er att ställa er svåra frågor, är Jeeves BI verktyget ni behöver.

Jeeves BI drivs av QlikViews inbyggda associativa sökfunktion, vilken tillåter användarna att fritt utforska information från flera olika källor och analysera stora volymer av historisk data. Till skillnad från andra rapporterings- och BI-lösningar begränsar Jeeves BI inte användaren till ett antal i förväg fastställda frågeställningar. Med Jeeves BI kan ni göra multidimensionella analyser och baserat på dessa sedan fritt ställa nästa fråga – en fråga ni inte visste att ni hade. Dessutom är det billigt och går snabbt att implementera Jeeves BI. Det finns ingen anledning att sitta på stora informationslager!

 


 

Fördelar

 • Få snabbt tillgång till färdiga rapporter och dashboards som ni sedan lätt kan anpassa efter användarnas behov.
 • Gör multidimensionella analyser och ställ sedan baserat på dessa fritt nästa fråga – en fråga ni inte visste att ni hade.
 • Lär er nya saker om ert företag med tillgång till historisk data och transaktionsdata från ert affärssystem.
 • Skapa rapporter med information hämtad från externa system och källor mycket lättare.
 • Övervaka viktiga nyckeltal för företaget lättare.  

 


 

Funktionalitet

Färdiga paket, lätta att anpassa

Jeeves BI kommer med samma fördefinierade datamodell som man hittar i Jeeves ERP, med färdiga rapportmallar och dashboards som ger er en omedelbar helhetsbild av verksamheten och gör det möjligt för er att gräva er ner till nästa informationsnivå. Ett dashboard kan lätt anpassas efter era specifika affärsprocesser och nyckeltal.

Utvidgad insikt med tillgång till transaktionsdata

Jeeves BI samlar ihop transaktionsdata som inte finns lättillgängligt i det vanliga affärssystemet eller rapporteringssystemet. Transaktionsdatan som ligger gömd i ert affärssystem kan ofta leda till nya upptäckter, t.ex. om var i verksamheten problemen finns och vad ni som företag skulle kunna vara kapabla att åstadkomma. 

Klickbart gränssnitt

Frågor och filtrering hanteras lätt i det klickbara användargränssnittet. Inga dyra användarutbildningar krävs för att komma igång. Användarna vet vad de ska klicka på för att få svar på nästa fråga.

Exportera till Excel

Information från Jeeves BI kan automatiskt exporteras till Excel för vidare bearbetning och delning. 

Bekräftelse

Många andra rapporteringssystem tar med så mycket information i sina rapporter att man inte kan känna sig säker på att de stämmer. Med Jeeves BI kan användaren dyka ner ända till transaktionsnivå för att bekräfta vad analysen påstår. Med förtroende för verktyget går det lättare och snabbare att fatta beslut.

Associationssökning och djupdykning

Jeeves BI:s sökbara grafik gör det snabbare att söka efter information. I ett enskilt stapeldiagram kan man se fakturerat värde, bruttomarginal, och täckningskvot per kund, per kundgrupp, per produkt, per produktgrupp eller per försäljare. Diagrammen kan sedan filtreras per kund, försäljare och lager samt tidsperioder och geografiskt område. Med tillgång till den här typen av information kan ni lätt få en överblick över era nyckeltal, inklusive försäljningstillväxt, betalningsvillkor, leverantör, lageromsättningshastighet för att nämna några och se hur det gått för företaget över tid.

BI-extension

Jeeves är en OEM-produkt som bygger på teknik av QlikView. Lösningen är designad för att ni ska kunna komma igång snabbt och lätt. I systemet finns en färdig datamodell samt lättmodifierade rapporter och dashboards. Om ni vill bygga ut er BI-lösning och koppla ihop den med andra lösningar och system krävs en fullständig QlikView-licens. 

Flerföretagshantering

Jeeves är ett kostnadseffektivt verktyg för en koncernledning då det är möjligt att jämföra de olika företag som ingår i koncernen i ett och samma diagram.

 

Analysexempel

 • Jämför aktuellt saldo på konto- eller kontogruppsnivå med förgående års saldon utifrån rullande perioder. 
 • Jämför försäljning med kontanttillskott på kundnivå fördelat per månad. Ta reda på vilka kunder som är lönsamma, vilka produkter de köper samt vilka produkter som har potential och vilka som bör fasas ut ur sortimentet.
 • Se ett linjediagram över summan av kassa, leverantörsfakturor och kundfordringar per vecka och få en omedelbar överblick av företagets likvida situation.
 • Systemet tar fram jämförelser av omsättning och kredittid på kundnivå och kan på så sätt ge er en bild av vilka kunder som medför hög kreditkostnad.
 • Synliggör flaskhalsar genom att se antalet sena inleveranser till lager från produktionen eller inköp fördelat på lagerställe, varugrupp eller artikel. 
 • Se stapeldiagram av lagernivåer eller lagervärde per artikel, varugrupp eller lager fördelat per månad och se hur kapitalbildningen skiljer sig över tid.
 • Se leveransprecision över tid och sätt upp rutiner för när det är dags att omförhandla leveransvillkoren.  
Jeeves BI