Jeeves e-Faktura passar företag som behöver ett snabbt och effektivt sätt att skicka och ta emot fakturor. Applikationen passar alla företag som regelbundet fakturerar eller vars kunder kräver e-fakturor.

Papperslös fakturahantering sparar tid och pengar och underlättar affärerna med era kunder och leverantörer. Då lösningen skapar punktlig fakturering och kommunikation och undanröjer fel som lätt uppkommer när fakturahanteringen sker manuellt, är Jeeves e-Faktura  ett måste på dagens konkurrenskraftiga marknad.

 


Fördelar

  • Slipp kostnader för utskrifter, kuvert och porto för både utgående och inkommande fakturor.
  • Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer .
  • Automatisera utskickning och mottagning av fakturor och effektivisera attest- och bokföringsprocesserna.

 


Funktionalitet

Fakturering per kund i Jeeves ERP

Genom att markera de kunder som föredrar e-faktura i kundregistret kan man fakturera alla kunder på samma gång. Jeeves erp vet automatiskt om en faktura ska skickas till pagero för elektronisk distribution eller om det ska skrivas ut på den lokala skrivaren.

Inkommande fakturor

För att kunna ta emot fakturor behöver ni bara ladda ner inkomna fakturor från pagero och föra över dem till jeeves granskningsprogram. När fakturorna väl är mottagna, attesterade och överflyttade till leverantörsreskontran kan de sedan bokföras automatiskt. Processen kan utföras i flera steg eller knytas till ett automatiserat flöde.

Jeeves e-attest

Jeeves e-faktura kan förstärkas av applikationen jeeves e-attest, vilket är är en webbaserad flödesdriven attesteringsapplikation. Jeeves e-attest kan ta emot alla elektroniska fakturor och sedan driva en attestprocess genom organisationen via ett enkelt webbgränssnitt. När fakturan attesterats förs den vidare i attestkedjan för att bli bokförd.

Kvittohantering och loggfiler

Pagero connect är det verktyg ni kommer att använda för att skicka och ta emot fakturor. Systemet ger användaren en tydlig bild av skickade och mottagna fakturor. Fakturorna kan öppnas antingen som pdf- eller tiff-filer och finns tillgängliga i systemet i 90 dagar. Fakturorna arkiveras i 10 år och är sökbara i pagero under hela den perioden.

Pagero leverantörshantering

Pagero erbjuder en tjänst som kallas ”supplier activation”. Denna lösning är byggd för att effektivisera genomflödet av inkommande elektroniska fakturor. Som en del av sin service, kommer pagero att kontakta alla era leverantörer och/eller fakturamottagare och erbjuda dem en egen e-fakturatjänst. När båda sedan har kommit igång med sin e-fakturatjänst, kan fakturor skickas fram och tillbaka direkt.

e-Faktura

Gör bättre affärer med era kunder och leverantörer med papperslös fakturering