Branschguiden inom tillverkning, partihandel, och ERP

Vad är du intresserad av?

Tags

Vad är tillverkning

Tillverkning eller produktion är en typ av förädlingsindustri. Tillverkningsindustrins syfte är att förädla råvaror och material till produkter. Inom tillverkning pratar vi om olika inriktningar. Två av de mest kända är verkstadsindustri och processindustri. Verkstadsindustri innefattar förädling av råvaror som metall, plast och trä. Processindustri är tillverkning där man blandar olika material där det krävs ett "recept". Exempel på processtillverkning är läkemedel, papper och livsmedel.

Vad är ERP

Enterprise Resource Planning (ERP) är en affärslösning för en verksamhets alla delar. Vanligast är att den sträcker sig över tillverkning, logistik, ekonomi, service, produktion, produktutveckling och försäljning. ERP måste inte vara en mjukvara utan kan också bestå av en beskrivning av de system och processer ett företag har kopplat samman. 

Vad är ERP projektplanering

Eftersom ERP är omfattande är ERP-projekt ofta komplexa, liksom projektplaneringen. Inom Erp Projektplanering ingår det ERP-system, arbete med företagsprocesser, funktioner och planläggningen av detta. Planläggningen innebär tidsplanering, budget, resursplanering, målsättning, riskanalys och aktiviteter.

Vad är partihandel

Partihandel hanterar stora volymer av varor, aldrig enskilda produkter, och är bryggan mellan tillverkningsindustri och detaljhandel. En partihandels försäljning sker direkt till företag, till skillnad mot detaljhandeln som vänder sig direkt till konsumenter. Partihandel kan även kallas grosshandel eller grossistverksamhet.

Vad är tech och innovation

Tech är en förkortning av technology, som betyder teknisk vetenskap(läran om området), teknologi eller teknik(själva tillämpningen). Tech har kommit att nästan enbart stå för informationsteknik (IT) och sällan annan teknik.

En Innovation är en ny idé, som visar sig att ge värde och fungerar. Innovation kan också handla om att skapa en samhällsförändring eller en marknadsförändring som har betydelse för samhället i sig. Innovation måste inte vara en ny produkt, utan kan innefatta ett nytt sätt att använda befintliga produkter på.

Källor: 

Wikipedia (innovation) Wikipedia (tillverkning) Compello, IDG, språkförsvaret, föreningsresurs