Vilka är de viktigaste IT-trenderna att ha koll på 2022?

Trendspaning 2022 Radar group

Att det råder energibrist i Europa kan få ha missat, speciellt inte efter en rekordkall förvinter och skriverier i tidningarna om både elbilar som lämnas i snökaos och rekordhöga elpriser. Många av oss är nog också medvetna om att det råder komponentbrist som medför en del utmaningar för oss i vår vardag, vinterdäck som inte går att få tag på, tomma hyllor hos möbelvaruhuset och en x-box som är restnoterad hos leverantören för att nämna några. 

Men vad beror det här på och vad innebär det för framtiden? Det har Radar Groups VD Hans Werner stenkoll på och häromdagen gav han ett väldigt intressant och uppskattat webinar om just detta, det vill säga vilka är de viktigaste IT-trenderna för tillverkande och distribuerande företag att ha koll på inför 2022? Hans Werner menar att 2022 kommer bli det viktigaste året hittills, då IT kommer öka i betydelse för varje år framåt, att IT:s betydelse för att skapa affärskraft och ekonomisk tillväxt är välkänt men att det även kommer bli allt mer viktigt att hantera den gröna omställningen och att jobba med överlevnadsvillkoren för vår planet.  

Vad händer i vår omvärld? 

IT, teknik, data och cyberområdet spelar alla en viktig roll både på det politiska och ekonomiska planet enligt Hans. Och att det råder ett maktspel i världen som handlar om att skaffa sig fördelar genom att ha tillgång till sådant som andra länder väldigt gärna vill åt. Som teknik, energi, komponenter och även kompetens. Ett exempel är Ryssland som framgångsrikt använder energi som ett maktmedel då det råder energibrist i Europa, eller Kina som länge köpt på sig lager av halvledkomponenter som produceras i Taiwan vilket lett till komponentbrist för resten av världen. Stormaktsspelet inom ekonomi och teknik kommer fortsätta och bristen på komponenter kommer bli ett långvarigt problem och sätta press på företag och världens länder. Energi har blivit ett maktmedel och den här bristen på både energi och komponenter kommer få större konsekvenser än vi tror, med högre priser och ökad inflation. 

Får konsekvenser i många led

Det man kanske inte tänker på är att när det blir brist på något så får det konsekvenser i väldigt många led. Hans tog upp exemplet om hur energibristen påverkar jordbruket. Han menar att om det blir för dyrt att producera en vara så säger det sig självt att det inte blir lönsamt och man tvingas sluta producera den i samma utsträckning. Som ett företag som producerar konstgödsel och tvingas dra ned på produktionen på grund av höga energipriser. Det här leder till att konstgödslingen minskar och att vi därmed inte kan odla lika mycket i vårt europeiska jordbuk vilket leder till en lägre matproduktion i Europa. En ganska oväntad konsekvens av höjda energipriser.  Samma sak med bilindustrin, som ett led av komponentbristen tvingas många biltillverkare gå tillbaka till äldre funktionalitet för att kunna producera sina bilar. Finns det inga komponenter till touchskärmar får man sätta in knappar och vreden i stället, så kallad reversed enginering. 

Digitalisering och IT viktigt

Digitalisering och IT är andra områden där Hans ser en ökad efterfråga under 2022 från företagen och att många vill investera i automatisering och digitalisering. Han menar att det finns en teknikskuld från 2019 i början av pandemin när många företag sköt investeringar på framtiden. Och nu när de vill investera så råder det brist på kompetens inom IT. Radar Group har frågat Svenska företag vad de kommer satsa på under 2022 och då svarar 93 procent av alla verksamheter att de har budgeterat för att satsa på digitalisering. 90 procent har budgeterat för cyberssäkerhet och informationssäkerhet och 71 procent för förändring av affärs- och verksamhetsmodeller. Mer än vad tredje verksamhet tänker implementera AI i sina processer. 

Att fler går över till Cloudlösningar är en annan utveckling som kommer allt mer, förut pushades det ut av leverantörerna men nu börjar kunderna alltmer efterfråga detta. Här är infrastrukturen viktigt för utvecklingen menar Hans och företagen ser Cloud som en lösning ur resursbristen som råder inom IT. 

Så vad ska man ha koll på inför 2022? 

Om vi summerar vad man ska ha koll på och vad Hans kallar för ”2022 års Party crashers"  så är det dessa: 

  • Komponentbrist – Brist på halvledare när teknik blivit en del av storpolitiken
  • Energibrist – Förmågan att tillgängliggöra och distribuera el påverkar digitaliseringen
  • Kompetensbrist – Vi har stora brister på kompetens inom de nya teknikområdena

Det kanske inte låter så upplyftande med allt det är brist på men det innebär ju även möjligheter. Att fylla dessa hål med innovation och utveckling. Att försöka se saker från en annan synvinkel och göra saker annorlunda. För oss på Jeeves så ser vi bara möjligheter i allt detta och vi är övertygade om att det kommer bli ett spännande år med företag som efterfrågar vår kompetens och kunnighet inom IT och affärssystem. 

Tack Hans för ett väldigt intressant webinar!

För er som missade webinaret så finns det att ladda ned här.  

Är du befintlig Jeeveskund hittar du webinariet i vår kundportal.