Låt inte spårbarheten bli din huvudvärk

Bilden visar en man i industrimiljö som gör tummen upp

Spårbarhet är avgörande inom flera branscher, exempelvis Life Science, Livsmedel eller Metall. Det är viktigt att ha full kontroll på sin produktionskedja för att kunna säkerställa kvalité, säkerhet och för att efterleva regler och standarder. Och kravet på spårbarhet är fullständig ned till transaktionsnivå åt båda håll, från produktnivå till lägsta komponentnivå eller tvärtom. Utan rätt systemstöd är det här omöjligt att ha koll på. Varför är det viktigt med spårbarhet och hur kan Jeeves ERP ta hand om spårbarheten åt dig?

Från råvara till färdig produkt

En fördel med att ha koll på spårbarhet är att du kan säkerställa kvalité och säkerheten hos dina produkter. Genom att spåra varje steg i tillverkningsprocessen, från råvara till färdig produkt, blir det enklare att identifiera och återkalla produkter vid säkerhetsproblem eller kvalitétavvikelser.

Om det skulle bli aktuellt att återkalla en produkt är spårbarheten viktig för att se:

  • vilka produkter, ingredienser eller komponenter är inblandade?
  • vem är leverantör?
  • när och var mottogs det, togs ut ur lager och överfördes?
  • till vilka kunder har vi levererat?
  • när och hur uppstod transaktionerna?

För att ha koll på ovan krävs att ditt systemstöd klarar av och har fullständig spårbarhet, från lägsta till högsta nivå.

Revisionshantering snabbt och enkelt

Vid en kvalitetsrevison gäller det att du kan visa att ni med säkerhet vet ned till lägsta nivå varifrån en produkt kommer, i exakt vilka batcher ingår en viss leverans av en ingrediens? Och vilka kunder har fått produkten? Till exempel pulver som ingår i flera olika produkter eller socker som ingår i flera olika bakverk. Med hjälp av spårbarheten i systemet kan ni se alla inleveranser av komponenten och i vilka batcher den har ingått. Med den kunskapen går det snabbt och enkelt göra en total recall och återkalla produkterna.

En av våra kunder fick en kvalitetsrevision precis när de hade gått live med Jeeves ERP och var förbluffade över att något som tidigare hade tagit flera timmar att ta fram nu tog mindre än tio minuter. Med rätt affärssystem spar ni både tid och kan vara säkra på resultatet.

Var kommer affärssystemet in?

Rätt affärssystem är en ovärderlig hjälp i att säkerställa spårbarheten i dina processer oavsett vilken bransch du är i. Med dess hjälp kan du automatisera och effektivisera processerna för att samla in, lagra och analysera spårbarhetdata. Affärssystemet hjälper även till att hålla ordning och dokumenterar genom hela produktionskedjan; råvaror, datum, plats, metoder, förpackningar och distribution. Du kan enkelt spåra produkterna tillbaka till dess ursprung och identifiera eventuella avvikelser. Andra fördelar är att du även får hjälp med batchhantering, partikelfiltrering och dokumentation av certifikat och testresultat.

Jeeves ERP gör spårbarheten enkel

Med Jeeves ERP får du spårbarhet ned till transaktionsnivå. Du får en full dagbok på batcher/serienummer med alla kvalitetstester och utfall, vem som har gjort vad, rättighetsstyrt, länkade dokument samt med möjlighet för styrning mot auktoriserad personal, är några parametrar som kan hanteras.

Spårbarheten gäller både egenproducerade produkter såväl som inköpta produkter och ingredienser. Alla recept och kopplade dokument är revisions-/utgåvohanterade med giltighetstider. Som användare kan man enkelt se vilka kunder som erhållit en viss batch och man kan med enkelhet skapa en återkallningskampanj med tillhörande instruktion eller åtgärd.

Varför har andra valt Jeeves ERP?

Børge Sørvoll, CFO på ArcticZymes som utvecklar och producerar kylaanpassade enzymer som utgör en integrerad del av molekylär forskning och diagnostik om varför de valde Jeeves ERP: 

”Vi valde Jeeves ERP för att kunna fortsätta vår tillväxt och säkerställa att vi kan anpassa oss efter marknadens behov. Lösningen ger oss full spårbarhet av batcher genom hela vår värdekedja”

Clemendo har haft en snabb tillväxt under många år och var i behov av ett modernt affärssystem för att kunna fortsätta växa. Säkerhets- och kvalitetsfrågorna är oerhört viktiga för dem så därför behövde de en effektiv och säker rutin för spårbarhet och batchhantering. Micke Back som är ansvarig för IT drift hos Clemendo om varför de valde Jeeves ERP som sitt affärssystem: 

”Säkerhets- och kvalitetsfrågorna är oerhört viktiga för oss och med Jeeves ERP har rutinerna för bland annat råvarukontroller och batchhantering både förenklats och blivit mer effektiva. Våra krav på spårbarhet är höga och vi har strikta rutiner, alla råvaror kontrolleras noga och alla batchprover från produktionen sparas i fyra år efter att våra kemister godkänt kvaliteten för leverans.    

Är du nyfiken på vad Jeeves ERP kan göra för dig?

Kontakta oss så berättar vi mer!