Jeeves tecknar koncernavtal med Beijer Byggmaterial AB

Kakeldax

Jeeves och Beijer Byggmaterial har tecknat ett koncernavtal som innebär att Kakeldax i Sverige AB som ingår i koncernen kommer implementera Jeeves molnbaserade affärssystem Jeeves ERP Cloud. Projektet är i full gång och systemet väntas tas i drift under våren 2023, Kakeldax kommer använda Jeeves ERP för hela verksamheten, allt ifrån inköp, lager, fakturering och ekonomi, och affärssystemet levereras som en nyckelfärdig molntjänst.

Kakeldax med sina 11 fysiska butiker ingår sedan hösten 2021 i Beijerkoncernen och är en viktig byggsten i Beijers tillväxtresa inom kakelbranschen. I koncernen ingår även Centro Kakel och Klinker som sedan tidigare är befintliga kunder till Jeeves.  

Ett affärssystem att växa i

- Kakeldax kontaktade oss på Jeeves hösten 2021, sedan dess har vi haft en löpande dialog och även gjort en behovskartläggning tillsammans med dem. Under våren gjorde vi en förstudie och nu står vi inför själva implementationen. För oss är det här en viktig kund och vi är stolta över att ha tecknat ett koncernavtal med Beijer Byggmaterial och ser fram emot att kunna vara med och växa i deras tillväxtresa, berättar Peter Aronsson, försäljningsdirektör hos Jeeves.

Valet stod mellan att uppdatera det gamla affärssystemet eller köpa ett nytt, berättar Alexander Gülich, ansvarig för affärsområdet Kakel hos Beijer.

Alexander Gulich, Beijer Byggmaterial

- Vi valde Jeeves ERP då detta redan fanns hos Centro Kakel och Klinker och har varit väl fungerande. I stället för att byta system hos båda bolagen så såg vi fördelarna med att endast behöva göra det i ena bolaget. Speciellt, så ser vi nu många fördelar framöver med molnlösningen som vi valt, säger Alexander.

- Vi kommer fortsatt utveckla IT plattformen hos dessa bolag och då är det för oss en självklarhet att bygga från samma grund.  Jeeves ERP är ett stabilt och byggbart system där vi kan lägga till ytterligare funktioner efterhand för att utveckla bolagen på bästa sätt, fortsätter Alexander.  

- Tack vare att systemet är molnbaserat kommer både Kakeldax och Centro kunna dra nytta av ny teknik och funktionalitet från molnet, dessutom kan Kakeldax dra nytta av de anpassningar som Centro redan gjort i systemet. Det blir en win-win för båda bolagen och enklare för oss som koncern med ett och samma affärssystem.

- För oss är det viktigt med ett framtidssäkert system som kan växa med oss i vår tillväxtresa och när vi expanderar. Det är möjligt att det blir fler förvärv och då har vi redan gjort den här resan med Kakeldax, berättar Alexander.

- Samarbetet med Jeeves har fungerat bra för oss och vi har under hela förarbetet haft täta dialoger med Jeeves och fått bra stöttning, avslutar Alexander Gülich.  

Om Beijer Byggmaterial och Kakeldax

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största helägda bygghandelskedja med 113 byggvaruhus och kakelbutiker över hela Sverige. Beijer Byggmaterial ingår i STARK Group som är Nordeuropas ledande distributör av byggmaterial med verksamhet i Danmark, Grönland, Norge, Sverige, Finland, Tyskland och Österrike. Kakeldax Sverige AB ingår i Kakeldaxgruppen och har egna butiker, en webbshop och återförsäljare över hela landet. Sedan hösten 2021 ingår Kakeldax i Sverige AB i Beijer Byggmaterial.

Läs mer om Beijer byggmaterial här 

Läs mer om Kakeldax här