Vilka frågor ska man ställa sig när man ser över sin produktionsplanering?

Asko Antila
March 2021