Kommuner och regioner behöver rätt systemstöd när samhället ska rustas

Ingela Lidström September 2023