Undvik att misslyckas med ditt ERP-projekt genom att börja med rensad data

Emma Berger September 2018

Oavsett hur många månader du har investerat i ditt ERP-projekt – med allt från att välja rätt system till att hitta de optimala processerna – så kan du misslyckas katastrofalt om du inte rensar era data som en del av processen.

Företag som implementerar ERP stöter på stora komplikationer om de parar ihop ett nytt ERP-system med föråldrade data, enligt Alexandre Crettol, Director of Services på SolvAxis i Schweiz. SolvAxis är ett av företagen i Forterros globala nätverk av ERP-företag.

”Det här är en kritisk åtgärd och risken är stor att man misslyckas om den inte görs ordentligt”, säger Crettol. ”Det är så viktigt att rensa bland data.”

Men företag som genomför ERP-projekt är ofta motvilliga till att avsätta tid och resurser för datarensning. Detta var nyligen fallet med en SolvAxis-kund som fick erfara en försening i sitt ERP-projekt på grund att ett oerhört omfattande datarensningsprojekt.

”Det krävdes enormt mycket tid för att förbereda alla data för dataöverföringen”, berättar Crettol. ”Det fördröjde projektet med två månader, men till sist fungerade det perfekt. Utan tidsinvesteringen skulle det nya ERP-systemet antagligen inte ha fungerat. Alla felaktiga data skulle ha orsakat problem.”

Här följer några av de områden som du behöver överväga när det gäller datarensning:

- Obsoleta, inkonsekventa kunddata

- Föråldrade produktkoder

- Data som inte har matats in i det äldre systemet

- Duplicerade data

- Förändringar i leverantörsinformation

- Slutförda inköpsorder

- Ofullständiga datafält