Att vara ekonom vid bokslut som kräver legal rapportering kan vara krävande och det kan ibland kännas som ett oändligt arbete sena kvällar och helger. Det finns inte en ekonom som inte önskar att julledigheten borde flyttas oavsett om man jobbar med hel- eller halvårsbokslut.

Med Boardeasers lösning blir den sista fasen i bokslutsarbetet enklare, och med en integration till ditt Jeeves ERP kan du förbättra din planering och veta i förväg att din bokslutsprocess är komplett och sammanhållen i Jeeves. Arbetet kan planeras i förväg och du vet med säkerhet att det blir rätt och inte tar mer tid än förväntat, du slipper även göra koncernredovisningen i Excel. Hanteringen av dotterbolag blir enklare och du får även en visuell överblickbar koncernstruktur som ger ordning på bolagets dokument, avtal och aktieböcker.

Oavsett om du är ett koncernbolag eller inte kommer allt arbete med förberedelser och framtagande av rapporter och material till företagets styrelse och ledning ske med ett par knapptryckningar. Med Boardeaser frigör du tid och skapar en arbetsbelastning som inte blir så koncentrerad. Detta minskar stressen för dig som ekonom och samtidigt ger det ledningen och styrelsen riktigt bra beslutsunderlag.

Fördelar

  • Enkare att planera bokslutsarbetet
  • Få en sammanhållen och komplett bokslutsprocess
  • Slipp koncernkonsolidera i Excel
  • Få en överblickbar koncernstruktur
  • Spara tid och få en jämnare arbetsbelastning

Är du intresserad av att integrera Boardeaser till ditt Jeeves ERP, hör av dig!

Hur kan Boardeaser hjälpa dig?

Automatiserad Koncernkonsolidering

Med Boardeaser automatiserar, förenklar och minimerar du fel vid konsolidering. Boardeaser analyserar koncernbolagens bokföring och tillsammans med redan uppsatta regler samt era egna specifika regler elimineras alla interna transaktioner per automatik. Omfattande analyser genereras automatiskt och presenteras i grafer och tabeller som enkelt sammanställs i rapporter.

Det går både snabbt och är enkelt att sätta upp ett koncernträd som innehåller alla koncernbolag. Boardeaser ger dig professionella konsoliderade rapporter på 1 minut/bolag, visualiserade så att alla förstår.

Heltäckande lösning för styrelse och ledning

Boardeaser består av fler komponenter utöver konsolidering och är i sin helhet ett komplett verktyg för bolagsstyrning, det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet ni bedriver eller vilken storlek ni har på ert bolag eller organisation. Boardeasers säkra molnbaserade plattform täcker hela styrelsens och ledningens behov, från ekonomisk rapportering, budget och prognos, koncernkonsolidering till Styrelseportal med mötesprocesser, E-signering, dokumenthantering och påminnelser av ”att- göra- uppgifter” och mycket mer.

Boardeaser består av kraftfulla och smarta virtuella verktyg där du fritt kan välja och kombinera de funktioner som passar just era unika behov. Produkterna består av tre huvudkategorier; Styrelseportal, Ekonomisk Rapportering och Management och Governance.

Ekonomisk rapportering

Boardeaser automatiserar och förenklar rapportering och analys, oavsett ekonomisystem. Verktygen beräknar och visualiserar insikter åt din styrelse med bara några knappklick. Boardeasers kraftfulla rapporteringslösning gör det enkelt för VD och CFO att skapa professionella skräddarsydda rapporter med uppföljning av alla era relevanta nyckeltal. Automatisk visualisering av ekonomiska data ger styrelsen pedagogisk insikt i bolagets utveckling. Detta innefattar även om du är en koncern då vi automatiserar vi er konsolidering via vårt verktyg. Trovärdiga prognoser och budgetar baserade på data i realtid, hjälper dig att snabbt och tryggt fatta bra beslut.

Styrelseportal

Boardeasers Styrelseportal effektiviserar alla delar av styrelsearbetet. Smarta funktioner, tydlig mötesprocess och användarvänligt gränssnitt sparar värdefulla arbetstimmar och samlar allt på en säker plats. Portalen hjälper er att samarbeta strukturerat från var som helst och när som helst och ger en tydlig överblick över hela styrelsens arbete.

Management och Governance

Boardeaser hjälper dig att hålla ordning på de avtal och dokument som krävs inför en due diligence och försäljning. Du får ordning och reda på avtal och dokument samt hjälp att följa lagar och regelverk. Boardeaser har inbyggt stöd för att identifiera vad som sannolikt kommer att efterfrågas i en due diligence-process samt lösningar för bolaget att ladda upp och dela detta med styrelse och ägare.

Säkerhet

Med Boardeaser kan styrelsen tryggt hantera information på ett säkert sätt. Plattformen är byggd på modern, beprövad teknik – en rad integrerade funktioner och rutiner säkerställer en mycket hög säkerhetsnivå.

Om Boardeaser

Boardeaser grundades 2015 av fem entreprenörer som genom egna erfarenheter upplevt avsaknaden av en heltäckande lösning som på riktigt underlättar ledningens och styrelsens vardag och hjälper dem att ta bättre och snabbare beslut grundade på lättöverskådliga fakta. En vision växte fram – att frigöra mer tid åt bolagsbyggande och skapa förutsättningar för bättre grundade beslut.

Idag är Boardeaser stolt leverantör av en innovativ molnbaserad helhetslösning för professionell bolagsstyrning. Deras styrelseportal är navet i en plattform som också erbjuder kraftfulla verktyg för rapportering, konsolidering för koncern och management och governance.

Läs mer om Boardeaser här