Med Jeeves som stöd för projektstyrd tillverkning hanterar ni projekt med multipla intressenter, utveckling, revisioner, tillverkning, distribution i multipla bolag, flera lagerställen, regioner och länder samt service och eftermarknad.

Lösningen är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Lösningen stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

Hämta den fullständiga branschlösningsguiden här

Projektstyrd tillverkning - En bransch med ökat kostnadsfokus

Utmaningar som ökad global konkurrens, kostnadsfokus, ökade krav för att leverera projekt i tid och inom budget med kontinuerliga förändringar i underlagen sätter ökad press på företag med projektstyrd tillverkning. Därtill att säkerställa och kontrollera milstolpar och samtidigt hantera flera underentreprenörer, ökar kraven ytterligare. 

Utöver detta finns branschspecifika bestämmelser och institutionella krav som innebär ökad regelefterlevnad, spårbarhet, dokumentation och administration. 

Fler marknadskanaler och offentliga upphandlingar ger en mer komplex försäljning och mängder med revisioner på samma förfrågan. Det innebär tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, som dels utgör en risk, dels ökad ledtid. Att behålla marginalerna och uppfylla ägarnas krav på lönsamhet ökar även kraven på effektivitet. Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Section: Projektstyrd tillverkning