Med vår branschlösning för Parti- och Agenturhandel hanterar ni dagens utmaningar och mer därtill. Med Jeeves flerföretagshantering kan en effektiv distribution och handel ske i multipla bolag och flera lagerställen. Lagret optimeras genom hantering av prognoser, servicegrad, täckdagar, kalendrar, plocktider och WMS.

Vår branschlösning är anpassad för din industri och vi hjälper dig att skräddarsy den specifikt för ditt företag. Lösningen stöttar kraven på ökad lönsamhet, möter din organisation där du är i dag och förbereder dig för var du vill vara i morgon. 

HÄMTA DEN FULLSTÄNDIGA BRANSCHLÖSNINGSGUIDEN HÄR

Partihandeln - En bransch i ett generationsskifte

Dagens förändrade köpmönster påverkar partihandeln i stor utsträckning. Drivkrafter såsom den tekniska utvecklingen, en växande e-handel och en ökad internationalisering, skapar både möjligheter och utmaningar. 

Den ökade globala konkurrensen och möjligheten till att handla och söka information på webben, påverkar alla i branschen genom minskade marginaler. För att möta konkurrensen och hitta nya möjligheter behövs ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknadssvängningar, obegränsade möjligheter till differentierade priser och rabatter, kundunik branding/förpackningar, tidsstyrda sortiment och priser med mera.

Genom ett flexibelt affärssystemsstöd hanteras utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt för att ge mervärde för kunderna.

Section: Partihandel

Du kanske är intresserad av:

Bolon
Customer

Bolon

Bolons unikt vävda golv klär idag butiker, kontor och hotell

Customer

Keges

Keges Grosshandel är Gotlands enda fullsortimentsgrossist.

vad är lageroptimering

Vad är lageroptimering?

Att minska lagret, och på samma gång bibehålla eller öka servicenivåer gentemot sina kunder är "win-win" för tillverkare och distributörer. Kortfattat...
Customer

Pictura

Pictura, som är Skandinaviens största leverantör av gratulationskort til

Customer

Constructor

Avgörande för valet av Jeeves ERP var bl a systemets flerbolagshantering