Grunnfunksjonalitet

Jeeves ERP for tilvirkning og produksjon
 


 

Hovedplanlegging

Med hjelp av systemets funksjoner for hovedplanlegging kan du dra hjelp av prognoser for ulike markedssegmenter, produktfamilier eller individuelle artikler for å planlegge framtidige material- og ressursbehov på en effektiv måte. Når en hovedplan er opprettet, kan du se hvordan denne planen påvirker kapasiteten hos ulike produksjonsressurser, eller gjøre endringer i planen for å ta hensyn til aktuell lagersaldo. Verktøyet har støtte for den kontinuerlige kommunikasjonen som trengs mellom salg og produksjon, og for å skape effektiv planlegging. Det er også mulig å legge til godkjenningsverktøy og arbeidsflyter som kan settes opp i henhold til bedriftens forretningsregler. Hovedplanleggingsverktøyet kan også brukes sammen med funksjoner for å håndtere produktvarianter. Ettersom ulike modeller kan ha ulike størrelser (eller andre attributter) på ulike markeder, kan du opprette prognosefamilier per hovedformål og tildele prognoseandeler til varianter.

Materialplanlegging (MRP)

Jeeves MRP kan håndtere alle former for ordrespesifikk tilvirkning, kontraktstilvirkning, verkstedsrapportering og nettobehovsplanlegging. Løsningen er integrert med behovsprognosefunksjoner for artikler basert på avanserte påfyllingsregler og formler, noe som letter arbeidet med korrekt materialplanlegging per artikkel. Planleggerne har full kontroll over hvordan ordrer genereres, start- og stoppdatoer, planlegging av tidsperioder og ulike planleggingsgrenser. Jeeves MRP er lett for brukere å få tilgang til når de vil se materialdata fra salgsordrer, innkjøpsordrer og lagervisninger, eller når de vil knytte spesifikke materialer til en viss arbeidsordre og sikre at viktige materialer er tilgjengelige.

Produksjonsordre

Produksjonsordre kan legges inn manuelt eller genereres automatisk fra kundeordre, distribusjonsordre eller via nettobehovsberegningen. Produksjonsordre kan påvirke planleggingen på en kollektiv eller underordnet måte, avhengig av hva som passer best for din virksomhet. Når en produksjonsordre opprettes, kan du gjennomføre en tilgjengelighetskontroll av materialer og sammenligne det planlagte behovet med den nåværende saldoen. Ordrene går videre til produksjonen i henhold til de reglene dere har satt opp med hensyn til materialtilgang og berørte ressurser. Dere kan allokere materialer som finnes på lager, til produksjonsordre, og også legge ut innkjøpsordre som vil bli håndtert av et annet anlegg. I Jeeves Manufacturing Management er det også mulig å opprettet prognoseordrer som vil reservere materialer eller bygge opp et sikkerhetslager for en kommende ferieperiode.

Shop Floor Control (SFC)

Jeeves Shop Floor Control er utviklet for produksjonsbedrifter med dynamiske verkstedslokaler og et stort behov for intensiv rapportering. Løsningen sørger for at produksjonsteamet har all den informasjonen de trenger for å kunne fatte beslutninger vedrørende den daglige virksomheten og arbeidsflyten.


Jeeves Shop Floor Control er bygget opp rundt kjøreplanen, som er kjernen i produksjonsprosessen i Jeeves ERP. Produksjonspersonalet kan se hvilke ordrer som skal kjøres, innenfor en bestemt produksjonsgruppe, og i hvilken rekkefølge. Kjøreplanen viser tydelig når en ordre ikke kan påbegynnes (for eksempel på grunn av mangel på materialer eller på grunn av at en foregående ordre ikke er ferdigstilt). Kjøreplanen gir et oversiktlig bilde av hvorfor ordren ikke kan påbegynnes, og kommer deretter med forslag om hvordan man kan gå videre. Basert på disse forslagene kan deretter en operatør planlegge produksjonsarbeidet direkte i applikasjonen. Også rapportering kan gjøres i Jeeves Shop Floor Control. Rapporter som for eksempel startrapporter, forrapporter, rapporter om ferdigstillelser og avbruddsrapporter kan opprettes direkte i kjøreplanen eller gjennom å skanne strekkoder.


Systemets nøkkelfunksjoner er: indirekte arbeidsrapportering, team- og grupperapportering, kassasjonsrapporter, buntrapportering, materialuttak, innleveranser, etikettering og etikettsutskrifter, prioritetsplanlegging og verktøyhåndtering. Det er også mulig å allokere tid per maskin, per ansatt eller automatisk, og fordele den tiden som kreves for å få utført en jobb, mellom flere ulike ansatte og maskiner.


Jeeves Shop Floor Control er også integrert med applikasjonen Jeeves Electronic Document Management (EDM), noe som gir verkstedpersonalet direkte tilgang til tegninger, instruksjoner og andre dokumenter direkte fra driftskortet.
Du kan også rapportere produksjonen effektivt fra gulvet med mobilappen.  

Begrenset kapasitet

Jeeves Manufacturing Management kommer med funksjoner for å sammenligne arbeidsbyrde-kontroll med begrenset kapasitet, slik at du kan identifisere tak for maskiner, verkstedpersonale eller andre ressurser når det gjelder arbeidsbyrde, og knytte disse sammen med en aktuell kjøreplan, tilvirkningsordrer og detaljer når det gjelder arbeidsbyrde. Når en tilvirkningsordre opprettes, forsøker Jeeves å lage en plan basert på tilgjengelig kapasitet. Produksjonspersonalet informeres om lovet dato.

Jobb-basert nærværsrapportering

Produksjons- og distribusjonsbedrifter må kunne fordele arbeidsintensive prosesser mellom mange mennesker, skift og lønnsnivå. Jeeves Nærvær er utviklet for alle bedrifter som bruker Jeeves ERP som vil kunne automatisere nærværsrapporteringen. På gulvet kan applikasjonen håndtere jobb-basert inn- og utstempling, tid brukt per jobb og utregning av pauser. Den kan også interagere med vanlige arbeidskalendere. 
Jeeves’ nærværsfunksjon gjør det mulig for bedriftens ansatte å rapportere inn tid og nærvær manuelt via en strekkodeleser eller gjennom å dra et magnetkort. Sjefer og formenn kan legge inn ulike skjema og arbeidskoder for å håndtere informasjon, eliminere behovet for manuell datakorrigering og minske antallet menneskelige feil, som ofte påvirker produksjonstiden.

Integrasjoner og tilleggsløsninger 

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer: 

  • dokumenthåndtering
  • prosjekthåndtering
  • CAD-systemer
  • vekt og mål-applikasjoner
  • lønnssystemer
  • utskrift av etiketter

Finner du ikke den integrasjonen du trenger? Jeeves ERP er enkelt å integrere med de fleste systemer.