Jeeves har funksjoner som gjør at du kan arbeide med flere lagre, flere valutaenheter og flere språk. Du kan også håndtere kunder og leverandører som befinner seg på ulike geografiske steder. Dette innebærer at systemet fungerer for mange ulike typer produsenter og distributører. Modulen for håndtering av SCM er utviklet for at du skal få fullstendig kontroll over forsyningskjeden og kunne samarbeide på en smidig måte. Du kan utvide verktøykassen din med tilleggsfunksjoner som lagerhåndtering, transportbestilling og EDI-funksjonalitet fra våre samarbeidspartnere.

I Jeeves’ applikasjonsområde for Supply Chain kan du kontrollere prosessene dine og ta beslutninger som vil maksimere lønnsomheten i virksomheten gjennom å minske arbeids- og transportkostnadene og forbedre lagerkorrektheten.


I Jeeves ERP kan du enkelt bygge et forretningssystem som konkurrentene dine ikke har tilgang til, én tilleggsløsning om gangen:

 • Opprett arbeidsflyter som vil bevare alt det som er unikt med deres bedrifts forsyningskjede, når det gjelder alt fra innkjøp og lagerbeholdning til varereturer.
 • Integrer systemets funksjoner med andre enheter og systemer som er viktige for forsyningskjeden, som for eksempel etikettskrivere, skannere, håndenheter, EDI, WMS-systemer, automatiserte lagrings- og hentingssystemer og andre applikasjoner som styrker bedriftens prosesser.
 • Søk i et hvilket som helst felt eller kombiner søk for å svare på spørsmål og løse problemer som angår bedriftens leverandører og samarbeidspartnere.
 • Flytt, legg til eller ta bort felt, og lag egne faner, knapper og rapporter. 

 


Grunnfunksjonalitet

Lagerhåndtering

Lagerfunksjonaliteten i Jeeves ERP hjelper deig med å håndtere lagerprosesser, fra kostnad og kontroll til lagertelling og planlegging. Systemets funksjoner er bygget på en robust, fleksibel produktdatastruktur som gjør det mulig å detaljert klassifisere, spore og overvåke produkter og artikler, som for eksempel varianter, sesongtilpassede produkter og kostnader. 

Med lagerhåndteringsfunksjonene i Jeeves ERP kan du blant annet gjennomføre fysisk lagertelling og sette opp funksjoner for lagerkontroll som henter fram rapporter over lagersaldoer i henhold til de reglene dere fastsetter. Det kan for eksempel være rapporter om tilgjengelige saldoer, reserverte/bestilte saldoer, maksimale saldoer for lagervarer, eller ledetider for artikler som ikke er på lager. Takket være funksjoner som gjør det mulig å utføre ABC-analyser av sikkerhetslager og lageromsetningshastighet, hjelper Jeeves’ lagerfunksjoner bedrifter med å minimere fraktkostnadene. 

Systemets lagertilpassede design gjør det mulig å spore kostnader og salgshistorikk over flere lagersteder, plasseringer og hyller, uavhengig av hvor i verden disse befinner seg. Artikler kan også spores med serienummer, LOT eller batchnummer for å ha total sporbarhet gjennom hele systemet, noe som er et krav innenfor mange virksomheter. 

Lagervurdering kan gjøres basert på en rekke ulike metoder, som for eksempel FIFO, gjennomsnittspris eller standardpris fra beregningsgrunnlag. I systemet er det også støtte for mer avanserte lagerhåndteringsfunksjoner som fungerer som ett støtte for eller som erstatning for bedriftens prognose- og planleggingsbehov. Beviste statistiske formler kan hjelpe bedriften med å håndtere planer for sesongprodukter eller produkter med lav omsetning. Når prognoser avviker fra det normale, melder systemet ifra om det. Du kan utføre lageroppgaver effektivt med mobilappen for lagerhåndtering.
 

Lagerpåfylling

Lagerpåfyllingsfunksjonene i Jeeves ERP kan hente fram nøyaktige prognoser som hjelper deg med å forutsi hva kundene kommer til å kjøpe. Systemet kommer også med en automatisert funksjon for anskaffelser som automatisk genererer innkjøpsordrer og overføringsordre.

Innkjøp

Innkjøpsfunksjonaliteten i Jeeves ERP hjelper bedriften med å håndtere hele innkjøpsprosessen – når det gjelder alt fra behovsberegning til matching av leveranser med leverandørens fakturaer, opprettelse av leverandørstatistikk og vurderinger. Jeeves Innkjøp er laget for at du skal kunne håndtere alle typer leverandører, både lokale og internasjonale, og også et ubegrenset antall leverandørspesifikke regler. Hvis for eksempel leverandører benytter seg av en annen betalingsmottaker eller innkjøpsmetode, kan systemet håndtere dette. Systemet kan også håndtere flere valutaenheter eller språk. 

Innkjøpspriser kan legges inn manuelt eller lenkes til avtaler, prislister eller faste priser. Innkjøpsordrer kan opprettes på flere ulike måter. De kan for eksempel genereres fra kjøpsavtaler, rekvisisjoner, kundeordrer eller nettobehov. Jeeves Innkjøp kan hente fram foreslåtte leveringsdatoer basert på leverandørers leverings- og transporttider. Dette hjelper bedriften med å planlegge produksjonsvirksomheten og gjøre innkjøp til rett tid. Standardskjema og rapporter hjelper deg også med å overvåke innkjøpsstatistikk og leverandørytelse, slik at du kan ta beslutninger basert på relevant informasjon.
 

Leveranser

Jeeves ERP støtter flere ulike måter å håndtere leveranser på, det gjelder alt fra direkteleveranser til en mer detaljert leveranseplanlegging. Plukklister kan opprettes enten ordre for ordre eller gjennom å opprette plukkoppdrag der flere ordrer plukkes samtidig. Systemet kan også håndtere pakking, opprette ulike fraktdokumenter, håndtere delleveranser og restordrer, samleleveranser og hente fram følgesedler.

 

Integrasjoner og tilleggsløsninger

Jeeves ERP kan bygges ut med flere integrasjoner og kompletterende løsninger. En del av dem er konstruert av Jeeves, andre er bygget i samarbeid med ledende programvareprodusenter eller spesialkonstruert av våre produkteksperter. I løsningene brukes systemets åpne arkitektur og verktøy for å konstruere serviceytelser. Ekstra tilleggsløsninger inkluderer:

 • utskrift av etiketter
 • strekkodelesere
 • Electronig Data Interchange (EDI) 
 • Warehouse Management Systems (WMS)
 • Automated Storage and Retrieval Systems
 • Shipment Booking Software
 • Delivery Tracking Systems
 • Billing Applications
 • beslutningsstøtte – Business Intelligence (BI) 
 • eSales Kundeportal
 • Inter Company Transactions (ICT)
 • EazyStock
 • transporthåndteringssystem