Jeeves ERP for Life Science håndterer utvikling, tilvirkning og distribusjon med flere selskaper, flere lagersteder, regioner og land. Løsningen er utformet for å møte de spesifikke kravene som finnes for bransjen, og har støtte for blant annet:

  • resepthåndtering,
  • QC-håndtering,
  • revisjonskontroll og
  • sporbarhet

LAST NED BRANSJEGUIDEn (En)

 

Vi ser at bransjen utvides, og at produktporteføljen endrer seg i høyere takt

En bransje full av utfordringer

Har du også merket en økt global konkurranse, høyere kostnadsfokus innen helsetjenesten, og flere bransjespesifikke bestemmelser som innebærer krav om økt regeletterlevelse, sporbarhet, dokumentasjon og administrasjon? 

Opplever du flere markedskanaler, en mer kompleks distribusjon og flere alternativer når det gjelder forpakning?
Arbeider dere som i egne «siloer», med tidkrevende manuelle oppgaver og kompliserte godkjenningsflyter, som dels utgjør en sikkerhetsrisiko og dessuten gir økte ledetider?

Uansett hvilke utfordringer du står overfor, vet vi at det i dag er vanskeligere enn noensinne å beholde marginene og oppfylle aksjeeiernes krav om lønnsomhet. Med en fleksibel forretningssystemstøtte håndteres utfordringer på en kostnadseffektiv måte for å skape verdi for kundene.