Det där med uppgradering...

När ni investerar i och installerar ett affärssystem så implementerar ni mjukvaran som den är jus

Varför Jeeves ERP Är Så Lätt Att Uppgradera

Enligt Radar Group motsvarar kostnaden för en uppgradering mer än hälften av vad företaget betala