Varför Jeeves ERP Är Så Lätt Att Uppgradera

Enligt Radar Group motsvarar kostnaden för en uppgradering mer än hälften av vad företaget betala

Det där med uppgradering...

När ni investerar i och installerar ett affärssystem så implementerar ni mjukvaran som den är jus