Därför kan man inte tvinga traditionella ERP-system och MRP-system att hantera projekt.

I ett