Datasäkerhet och åtkomstkontroll: Kan man hantera detta själv?

Om man har information, vilket alla har, måste man tänka på tillgången till den.