Inköpstrender: Från Outsourcing till Near-sourcing

Det var inte länge sedan inköpsexperter automatiskt köpte komponenter (och produkter) från Kina u