Göra eller köpa? Se alla kostnader

Beslutet huruvida ni ska göra, eller köpa, är betydligt mer komplext nu, även om processen i grun

Inköpstrender: Från Outsourcing till Near-sourcing

Det var inte länge sedan inköpsexperter automatiskt köpte komponenter (och produkter) från Kina u