Göra eller köpa? Se alla kostnader

Beslutet huruvida ni ska göra, eller köpa, är betydligt mer komplext nu, även om processen i grun