Lean production: Fortfarande aktuellt?

Tillverkningsfilosofin Lean production baseras på Toyota Production System (TPS).