Vad är lageroptimering?

Affärssystem fokuserar till stor del på lager.