Paketerade tjänster och lösningar

Ibland kan fördefinierade best-practice processer vara värdefulla—och perfekta för det företaget som önskar bygga processer från grunden, eller förbättra processer som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. För effektiva och säkra implementationer erbjuder Jeeves paketerade tjänster och lösningar. Dessa tjänster är baserade på förbyggda konfigurationer av våra lösningar med ett fast antal servicetimmar för att anpassa lösningen till din miljö.

Besök våra sidor för branscher och lösningar för att få veta mer.

Konsulttjänster

Jeeves mission är att hjälpa våra kunder att konkurrensmässigt differentiera sig själva genom automatiseringen av unika affärsprocesser. Och även om ett välanpassat, funktionsrikt affärssystem tar oss en bit på vägen så vet vi att bransch-, produkt och processexperter samt även support och utbildning i världsklass, är avgörande för att vi ska uppnå vår vision.

Jeeves konsultserviceteam har utvecklat en unik metodik som främjar en djup förståelse för våra kunders verksamheter och branscher, detta för att kunna agera som en pålitlig affärsrådgivare. Jeeves agila arbetsprocess är en snabb driftsättningsmetodik som använder interaktiva, tidsinrutade utvecklingstekniker för att leverera välanpassade, konfigurerade lösningar till våra kunder runt om i världen. Jeeves har stöd för driftsättning av lösningar både i molnet och lokalt, och vi inser att vissa tjänster passar bäst att fjärrleverera av ett högkvalificerat team medan andra mer kostnadseffektivt levereras av lokala konsulter som arbetar direkt med kunderna. Varje kundåtagande är unikt, men vår metodik låter oss först förstå en kunds behov och sedan tillämpa rätt kombination av resurser, vilket håller nere kostnaderna samtidigt som projektkraven möts.

Jeeves erbjuder en rad olika konsulttjänster:

Uppdrag och tjänster kring tilläggsprodukter

Jeeves konsultteam har interna experter på alla Jeeves integrerade tilläggslösningar som levereras från våra tredjeparts-partners. Således tillhandahåller Jeeves konsulttjänster för tilläggslösningar och hjälper kunder att tillämpa, integrera och konfigurera dessa lösningar med sin kärnapplikation.

Konsulttjänster Business Intelligence (BI)

Jeeves Business Intelligence (powered by QlikView,) är ett anpassningsbart stödsystem för analys och beslut, som antingen kan köras som en integrerad del av ditt system eller fristående i en webbläsare eller ett mobilt gränssnitt. Med QlikViews associativa sökteknik i minnet tillåts användaren fritt söka information från flera källor istället för att vara begränsade till en fördefinierad frågeväg. Jeeves BI-konsultteam kan hjälpa dig att identifiera nyckeltal och prestandaindikatorer som är viktiga för din verksamhet och även bygga rapporter och instrumentpaneler som hjälper dig att övervaka dem. Tjänsten kan också hjälpa dig att nå bortom ditt affärssystems data och analysera den med data från olika källor.

Konsulttjänster Customer Relationship Management (CRM)

När våra kunder visar ett behov av att hantera komplexare försäljningsprocesser som kräver ett mer utveckalt säljstöd och CRM-funktioner än de som erbjuds i kärnsystemet, kan Jeeves erbjuda Microsoft Dynamics CRM som en integrerad lösning. Jeeves konsultationstjänst för CRM hjälper dig att tillämpa och konfigurera Microsoft Dynamics CRM-lösning för att passa in med dina befintliga försäljnings-, service- och supportprocesser och samtidigt tillhandahålla en sömlös integrering med din affärssystemslösning från Jeeves.

Teknik- och utvecklingsuppdrag

Våra teknik- och utvecklingskonsulter åtar sig projekt rörande allt från anpassning och beställningsutveckling till infrastruktur eller applikationshanterade tjänster.

Anpassningar och skräddarsydd utveckling

Även om våra system ger dig och ditt IT-team möjligheten att utveckla och ändar era egna fält, formulär, processarbetsflöden och rapporter så är det ibland enklare och snabbare att leja bort projektet. Jeeves teknisk- och utvecklingskonsulter kan hjälpa dig med alla nivåer av anpassnings- eller skräddarsydda utvecklingsprojekt. Oavsett om du behöver funktionella modifieringar, rapportskrivning, specialbyggda appar eller integrationstjänster så finns Jeeves tekniska konsultteam tillgängligt för att tillhandahålla utvecklingstjänster ovanpå alla Jeeves-lösningar.

Utveckling av mobila lösningar

En av de vanligaste utvecklingstjänsterna som Jeeves tillhandahåller är mobila lösningar. Oavsett hårdvara eller operativsystem så kan vi bygga appar och mobila applikationer som flyttar dina affärssystemsfunktioner till telefoner och plattor och ger allstädes närvarande anslutning till din arbetsstyrka.

Teknisk beredskap

Oavsett om du avser att använda din Jeeves-lösning på plats eller i molnet så har de flesta företag vanligtvis behovet av att deras infrastruktur stödjer minst fyra miljöer före implementering, inklusive utbildnings-, utvecklings-, test- och produktionsmiljöer. Våra tekniska beredskapstjänster drar fördel av Jeeves molnerbjudande för att snurra igång dessa miljöer åt dig till en bråkdels kostnad och investering. När det är dags att gå live kan du gå vidare med de miljöer du väljer i molnet eller flytta dem på plats om det är vad du föredrar.

Teknisk beredskap

Vår tjänst för teknisk beredskap är inte en hanterad tjänst, utan snarare ett engångsengagemang som är avsett att förbättra och accelerera din ursprungliga tillämpning. Under ett serviceuppdrag för infrastruktur på plats kommer Jeeves-teamet att installera och konfigurera dina interna servrar och se till att datorapplikationen är ordenligt integrerad i ditt nätverk. Serviceteamet för infrastruktur kommer också att ge rekommendationer, baserade på din befintliga miljö, för säkerhet, bevakning, säkerhetskopiering och återställning. När infrastrukturen är på plats och ditt IT-team ordentligt utbildat så lämnar vi över kontrollerna för att användas inom era fyra väggar.

Miljö i molnet

Jeeves erbjuder en rad applikations- och infrastrukturhanterade tjänster, både för användning på plats och molnlösningar. Våra hanterade serviceerbjudanden inkluderar full service, support från början till slut antingen av din applikation och/eller din infrastruktur, vilket i stort sett lyfter bördan från ditt IT-team. Hanterade tjänster kombinerar användandet av bevisade tredjepartsverktyg med ett hängivet och skickligt team av produktexperter för att ge dig en rad tjänster, såsom regelbunden övervakning och anskaffande; säkerhetskopiering och återställning; eller patch- och uppgraderingshantering. Kunder använder hanterade tjänster för att uppnå en rad fördelar, inklusive snabbare systemdriftsättning; lägre totalkostnader för ägarskap; åtkomst till djupare infrastruktur- och applikationsexpertis; och förbättrad säkerhet, kontroll och upptid.

Applikationstjänster

Ibland är en produktexpert som känner din lösning utan och innan... som har sett den tillämpas och användas på hundratals företag och bevittnat tusentals användningsfall för varje enskild funktion... precis vad du behöver. På Jeeves, anser vi att den bästa systemlösningen är den som behåller kundens unika verksamhetsprocess - med ett arbetsflöde som fångar upp kärnan av företages konkurrensmässiga fördelar. För att säkerställa att ditt affärssystem är inriktad mot ditt sätt att jobba erbjuder Jeeves applikationskonsulttjänster som kan skräddarsys för att möta i stort sett alla specifika behov.

Våra applikationskonsulter har djupgående erfarenhet av våra systems funktionsområden, inklusive ekonomi, order och försäljning, CRM, tillverkning och produktion, projekt- och närvarohantering, supply chain management, produkthantering, service och Business Intelligence. Med er unika verksamhet i åtanke kommer våra applikationskonsulter att kombinera sin branschexpertis med sin systemkunskap för att ge er en företagsanpassad lösning.With more than 500 years of combined experienced, Jeeves employs a tenured team of experts ready to help you take your business to the next level.

Implementationskonsultuppdrag

Vår unika implementationsmetod innebär att vi tillhandahåller sömlöst stöd, från början till slut, samtidigt som vi hjälper dig att hantera din implementationskostnad och minimera verksamhetsavbrott. Genom att använda vår bevisade servicemetodik tillhandahåller vi de verktyg, den dokumentation och de bästa förfarandena som hjälper till att prioritera ditt projekts omfattning och krav, hantera förändringsprocessen och även att ange projektförväntningar.

Kalibrering- och systemanalystjänster

Jeeves analystjänster är avsedda att säkerställa alla alla dina ursprungliga systemmål möts och för att identifiera områden för förbättring. Våra uppdrag kan vara specifika för ett funktionsområde eller täcka alla operativa processflöden. Tjänsten resulterar i en inspektionsrapport som undersöker anpassningen av affärsprocesser med befintlig systemkonfiguration. Rapporten tillhandahåller både observationer och rekommendationer, inklusive identifieringen av problem och deras synbara grundorsaker. Rekommendationer kommer att tillhandahållas om hur man kommer över processineffektivitet och även dokumentation om hur ni bättre konfigurerar och/eller använder era Jeeves-lösningar.

Väderstad

Väderstad fick ett flexibelt affärssystem

Under 2008 togs beslut om att byta till Jeeves som affärssystem då det fanns behov av ett förbättrat affärsstöd från ett flexibelt affärssystem som kan följa med i Väderstads snabba tillväxt.
 
Visionen ”Att leverera högeffektiva maskiner och metoder till det moderna jordbruket” är en effektiv framgångsfaktor för familjeföretaget Väderstad-Verken i Väderstad. 2011 nådde omsättningen 1,7 miljarder och försäljningen har femfaldigats sedan år 2000. Väderstad har ca 1000 anställda i tolv länder, tolv helägda marknadsbolag och två tillverkningsbolag.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner
 

 

Swedish Orphan Biovitrum

Vi drar oss inte för att uppgradera

Swedish Orphan Biovitrum växer snabbt och behöver ett system som klarar den snabba expansionstakten. Med Jeeves Universal har företaget ett pålitligt stöd i det dagliga arbetet.
 
Swedish Orphan Biovitrum är ett svenskt företag som specialiserat sig på distribution och marknadsföring av läkemedel mot sällsynta och livshotande sjukdomar. Swedish Orphan Biovitrum grundades 1988 och har under flera års tid varit ett av Sveriges snabbast växande företag. I produktportföljen finns ett 50-tal olika nischprodukter och företaget har dotterbolag i flera europeiska länder. Verksamheten ställer stora krav på ett väl fungerande systemstöd. Spårbarhet, dokumenthantering och omfattande ekonomiska rapporteringsmöjligheter är ett måste.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner
 
 

DS Smith Packaging

Med hjälp av Jeeves håller vi en hög servicegrad

Jeeves har tillsammans med sin partner Evry arbetat för att få till stånd en förändring av IT-stödet i hela DS Smith Packaging Sweden.
 
DS Smith Packaging är en av Europas ledande leverantörer av förpackningar för ett flertal olika användningsområden. Det omfattar konsument- och skyltförpackningar för butiksledet, hyllfärdiga förpackningslösningar, kundanpassade skyddsförpackningar, transportförpackningar i wellpapp samt hela servicekoncept till producerande och distribuerande företag och detaljhandel.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

PIAB

PIAB vill ha ett system att växa med

PIAB är en tung användare av Jeeves affärssystem och använder alla delar av systemet i sin verksamhet idag. När koncernen växt internationellt och tagit över återförsäljare i olika länder har Jeeves lösning varit nyckeln till en lyckad integrering av verksamheten.

PIAB är en global ledare inom industriell vakuumteknik som utvecklar och säljer lösningar för att förbättra produktivitet och arbetsmiljö hos vakuumanvändare inom bland annat grafisk-, läkemedels- och bilindustri. Att vara en global ledare innebär design, konstruktion och installation av vakuumlösningar i världens alla hörn. PIABs organisation är därför utspridd med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder. Huvudkontoret finns i Täby utanför Stockholm.

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som pdf, se längre ner

 

 

Bufab

Jeeves ERP hjälper Bufab ut i världen

Bufab har använt sig av Jeeves i nästan 10 år. Idag används Jeeves i 22 av företagets 33 bolag och i takt med att koncernen växer planeras affärssystemet implementeras i fler bolag framöver.

 
Bufab är ett grossistföretag som inte bara levererar utan också tillverkar olika typer av fästelement. I sortimentet finns över 100 000 olika produkter och idag har man 750 anställda i 25 länder. Bufab känner sig helt trygga med Jeeves. En stor fördel med Jeeves är att det är lätt att anpassa för förändrade affärskrav och affärsprocesser. Bufab vill erbjuda effektiva logistiklösningar till sina kunder och interagera med dem via affärssystemet för att reducera indirekta kostnader. Bufabs processer styrs via Jeeves och omfattar bland annat integration mot kundfakturering, scanning av leverantörsfakturor, betalningsflöden, interna och legala rapporter samt bokföring.
 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

 

Sidor