Väderstad

Väderstad fick ett flexibelt affärssystem

Under 2008 togs beslut om att byta till Jeeves som affärssystem då det fanns behov av ett förbättrat affärsstöd från ett flexibelt affärssystem som kan följa med i Väderstads snabba tillväxt.
 
Visionen ”Att leverera högeffektiva maskiner och metoder till det moderna jordbruket” är en effektiv framgångsfaktor för familjeföretaget Väderstad-Verken i Väderstad. 2011 nådde omsättningen 1,7 miljarder och försäljningen har femfaldigats sedan år 2000. Väderstad har ca 1000 anställda i tolv länder, tolv helägda marknadsbolag och två tillverkningsbolag.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner
 

 

Swedish Orphan Biovitrum

Vi drar oss inte för att uppgradera

Swedish Orphan Biovitrum växer snabbt och behöver ett system som klarar den snabba expansionstakten. Med Jeeves Universal har företaget ett pålitligt stöd i det dagliga arbetet.
 
Swedish Orphan Biovitrum är ett svenskt företag som specialiserat sig på distribution och marknadsföring av läkemedel mot sällsynta och livshotande sjukdomar. Swedish Orphan Biovitrum grundades 1988 och har under flera års tid varit ett av Sveriges snabbast växande företag. I produktportföljen finns ett 50-tal olika nischprodukter och företaget har dotterbolag i flera europeiska länder. Verksamheten ställer stora krav på ett väl fungerande systemstöd. Spårbarhet, dokumenthantering och omfattande ekonomiska rapporteringsmöjligheter är ett måste.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner som en pdf, se längre ner
 
 

DS Smith Packaging

Med hjälp av Jeeves håller vi en hög servicegrad

Jeeves har tillsammans med sin partner Evry arbetat för att få till stånd en förändring av IT-stödet i hela DS Smith Packaging Sweden.
 
DS Smith Packaging är en av Europas ledande leverantörer av förpackningar för ett flertal olika användningsområden. Det omfattar konsument- och skyltförpackningar för butiksledet, hyllfärdiga förpackningslösningar, kundanpassade skyddsförpackningar, transportförpackningar i wellpapp samt hela servicekoncept till producerande och distribuerande företag och detaljhandel.
 
Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

PIAB

PIAB vill ha ett system att växa med

PIAB är en tung användare av Jeeves affärssystem och använder alla delar av systemet i sin verksamhet idag. När koncernen växt internationellt och tagit över återförsäljare i olika länder har Jeeves lösning varit nyckeln till en lyckad integrering av verksamheten.

PIAB är en global ledare inom industriell vakuumteknik som utvecklar och säljer lösningar för att förbättra produktivitet och arbetsmiljö hos vakuumanvändare inom bland annat grafisk-, läkemedels- och bilindustri. Att vara en global ledare innebär design, konstruktion och installation av vakuumlösningar i världens alla hörn. PIABs organisation är därför utspridd med dotterbolag och distributörer i fler än 50 länder. Huvudkontoret finns i Täby utanför Stockholm.

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som pdf, se längre ner

 

 

Färdig Betong

Taking command with the Jeeves ERP system

The unique Jeeves ERP solution returns reduced costs, greater control, lower risk, and better decision support for management.

The product may look like a solid gray mass, but Lars Wiking knows the concrete industry is a veritable kaleidoscope of materials and relationships. Wiking is IT manager for Färdig Betong, Sweden’s leading concrete supplier, with headquarters in Gothenburg and sales heading toward the billion kronor mark. 
 
Färdig Betong partnered with Omnilog to develop an unrivalled business solution for managing complex business conditions within the concrete industry.
 

The BUSINESS SYSTEM IS THE BACKBONE

Färdig Betong wanted to run its business from the marketing department, which needed to have central information—but concrete is always mixed locally at batch plants near the customer. Jeeves ERP became the backbone of the new system that takes care of customer information and configuration. The system enables Färdig Betong to deliver the right kind of concrete, in the right amount, at the right place and time from any of almost 40 batch plants the company runs throughout Sweden.
 

CUSTOMER MANAGEMENT MADE EASY 

“Customer management is critical, simply because we have so many customers,” said Wiking. ”We assure customer-database quality by retrieving most data from Upplysningscentralen (UC), a business and credit information agency. We can quickly register new customers and maintain high database quality.” Naturally, credit ratings are also checked when customers order concrete from Färdig Betong. If the credit check gives reason for caution with a new customer, the system indicates procedures that should be followed. This is done centrally within Jeeves ERP. Later, when an order is going to be mixed out at one of the batch plants, the customer’s credit rating is automatically checked against the central database, which guarantees that no orders are filled for customers who cannot pay.
 
Like the entire construction sector, the concrete industry is highly decentralized, with many suppliers. Why? Because buildings are constructed where they are needed, not in permanent factories. By necessity, every new construction project involves a new combination of suppliers, individuals, and customers. Demands for availability are very high. Shipments of concrete to a major bridge construction project, for example, cannot be interrupted because the system is down or communications between batch plants and the central system were interrupted. 
 

MEETING REGULATIONS AND REQUIREMENTS 

A new EU directive also requires traceability of shipments to the batch plant that mixed a particular batch and that the company can certify exactly which concrete mix was used. ”Our system has given us the capacity to meet all these requirements, even when the workload is as high as one concrete load every three minutes,” said Wiking. ”We can mix a full load in 90 seconds, and the concrete mix can be varied according to hundreds of formulas.” 
 
The new system has rapidly become a key competitive factor for Färdig Betong, which has been using Jeeves ERP since 1997. According to Wiking, Jeeves ERP and its complementary IT solutions are major components in Färdig Betong’s highly efficient business processes. The company is running a vigorously growing business that has gone from annual sales of about 250 million SEK to nearly four times that in less than 10 years, with no increase in administrative staff. Färdig Betong has also successfully cut the administrative cost for a cubic meter of concrete by 16 SEK, equal to a lower cost of two absolute percent in relation to the average composition of the concrete.
 

UPGRADING AND DECISION SUPPORT 

“With Omnilog, we have spent between 8 to 10 years developing this solution,” Wiking said. ”We get constant validation that Jeeves ERP is stable, flexible, and developable. Integrating external modules with Jeeves ERP is never a problem due to the open architecture. The heart of the system is actually a message broker that coordinates information between Jeeves ERP’s central databases and the local systems. And the simplicity of upgrades enabled by the Jeeves architecture is an incredible asset. We’ve upgraded the systems six times and have rarely had to spend more than 30 hours on an upgrade.”
 
Wiking also regards Jeeves as a vital management tool: “Executive management makes decisions based on information in Jeeves ERP. We can rapidly generate reports and identify opportunities and bottlenecks. Our focus right now is on streamlining administration and improving customer database management and production control, but I believe the decision support we get from Jeeves ERP is going to be even more useful.”
 

GOING INTERNATIONAL 

Färdig Betong also plans to make its system the hub of an international expansion. The company is already part of the Swedish Thomas Concrete Group AB, with subsidiaries in Germany, Poland, and the US. Altogether, there are about 300 batch plants that generate a combined annual sales of about 3.5 billion SEK. ”We essentially have a custom-made system now,” said Wiking. ”Can it get any better?”

 

Constructor

Centraliserad Skandinavisk Administration

Koncernen Constructor Group AS är den största leverantören av förvaringslösningar i den kommersiella sektorn. Som ett led i arbetet med att effektivisera det interna transaktionsflödet inom koncernen valdes Jeeves som nytt affärssystem.

Constructor Sverige AB har sitt ursprung i Electrolux och företaget är sedan många år den branschledande leverantören i Sverige av lagerinredningar och arkivinredningar. Positionen har uppnåtts genom en medveten strategi att utveckla egna produkter som tillverkas i egna fabriker vilket ger kontroll på hela kedjan, från idé till färdig installation hos kunderna. Koncernen Constructor Group AS är den tredje största leverantören av förvaringslösningar i europeisk industri och den största i den komersiella sektorn.

 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

Bufab

Jeeves ERP hjälper Bufab ut i världen

Bufab har använt sig av Jeeves i nästan 10 år. Idag används Jeeves i 22 av företagets 33 bolag och i takt med att koncernen växer planeras affärssystemet implementeras i fler bolag framöver.

 
Bufab är ett grossistföretag som inte bara levererar utan också tillverkar olika typer av fästelement. I sortimentet finns över 100 000 olika produkter och idag har man 750 anställda i 25 länder. Bufab känner sig helt trygga med Jeeves. En stor fördel med Jeeves är att det är lätt att anpassa för förändrade affärskrav och affärsprocesser. Bufab vill erbjuda effektiva logistiklösningar till sina kunder och interagera med dem via affärssystemet för att reducera indirekta kostnader. Bufabs processer styrs via Jeeves och omfattar bland annat integration mot kundfakturering, scanning av leverantörsfakturor, betalningsflöden, interna och legala rapporter samt bokföring.
 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

 

Bodycote

Jeeves är spindeln i Bodycotes produktionsnät

 
Med affärssystemet Jeeves har verkstadskoncernen Bodycote fått den perfekta avvägningen mellan funktionalitet och anpassningsbarhet.
 
När verkstadsföretaget Bodycote i slutet av 1990-talet skulle skaffa ett nytt affärssystem gjorde man en stor utvärdering av de system som fanns på marknaden och valde till slut
att satsa på Jeeves. Tio år senare kör man fortfarande Jeeves och har definitivt inte ångrat sitt beslut.
– Det har fungerat jättebra med Jeeves som det centrala systemet där alla kommer åt information, så vi är mycket nöjda, säger Klas Andersson it-chef på Bodycote.Bodycote är ett verkstadsföretag med en lite speciell verksamhet. Företaget tillverkar ingenting själva utan tillhandahåller olika materialtekniska tjänster, där härdning av stål är det största verksamhetsområdet. Kunderna är i första hand underleverantörer till bilindustrin.
 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 
 

 

 

Alfa Laval

Alfa Laval fick ett globalt produktionssystem

Alfa Laval har Jeeves som dominerande produktionssystem. Jeeves är därmed ryggraden i koncernens tillverkningsprocess och systemet hanterar inköp, logistik och produktion.

Alfa Laval har idag 1400 Jeevesanvändare och finns etablerat i 28 installationer på 3 kontinenter och stödjer Alfa Lavals tillverkningsprocesser i 11 fabriker dygnet runt.
Jeeves är ett av Alfa Lavals globala affärssystem. Samarbetet började för snart 20 år sedan med en logistiklösning i divisionen för värmeväxlare. Därefter har Jeeves stadigt fått ett allt större förtroende.
 

Läs hela kundcaset genom att ladda ner det som en pdf, se längre ner

 

 

 
 

 

 

German Breakthrough for Jeeves

The deal was made through the collaboration of two Jeeves I

Sidor