Paketerade tjänster och lösningar

Ibland kan fördefinierade best-practice processer vara värdefulla—och perfekta för det företaget som önskar bygga processer från grunden, eller förbättra processer som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. För effektiva och säkra implementationer erbjuder Jeeves paketerade tjänster och lösningar. Dessa tjänster är baserade på förbyggda konfigurationer av våra lösningar med ett fast antal servicetimmar för att anpassa lösningen till din miljö.

Besök våra sidor för branscher och lösningar för att få veta mer.