Om Jeeves ERP

När Jeeves Information Systems AB (Jeeves) på 90-talet lanserade affärssystemet Jeeves ERP väckte det uppmärksamhet. Vi påstod att det var fullt möjligt att utveckla ett affärssystem som var enkelt att implementera och kundanpassa samtidigt som det gav låga ägandekostnader. I mer än 20 år har vi hållit fast vid vår affärsidé. Jeeves ERP har erövrat världen och idag är det mer än 2 000 företag i 40 länder som valt Jeeves som affärssystem.  Våra kunder finns i många olika branscher men de har mycket gemensamt.

De vet att Jeeves affärssystem är billigare att äga jämfört med andra affärssystem, och de gör fler uppgraderingar jämfört med företag som valt andra ERP-lösningar.  Jeeves arkitektur med två separata databaser förenklar uppgraderingarna och gör det möjligt för våra kunder att alltid ha ett affärssystem som är anpassat för nya affärs-, marknads och branschkrav. Det är ingen tillfällighet att Jeeves ERP återfinns hos många företag som är bransch- och marknadsledande, och ofta också snabbväxande.  Våra kunder riskerar aldrig att hindras i sin utveckling på grund av ett stelbent affärssystem.

Jeeves Information Systems AB ägs sedan 2012 av Battery Ventures i USA som sedan början av 80-talet investerat i företag inom IT, teknik, media, infrastruktur, miljö och finans. Med en lånsiktigt och stark ägare fortsätter vi att utveckla och stärka Jeeves ERP unika affärssystemprofil; billigt att äga, enkelt att implementera, kundanpassa och uppgradera.

För att trygga fortsatt tillväxt behöver Sverige nya företag som växer och skapar nya arbetstillfällen. I en nordisk rapport som kom för några år sedan kallades de företag som växer med minst 20 procent i antalet anställda under tre år för ”högtillväxtföretag”. Det finns också andra definitioner på vad som är tillväxtföretag. Utmärkande är en mycket snabb och uthållig omsättningsökning, kontinuerlig rekrytering av nya medarbetare, erövring av nya marknader, etablering av nya bolag och drivande entreprenörer som brinner för en affärsidé och vision.